Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Med cellens skelett i fokus

Publicerad

Ny forskning från Göteborgs universitet bidrar till förståelsen för hur celler får struktur och hur de kan reglera det inre cellulära skelettet som styr strukturen.

Bilder av aktinskelettet.

Den "gröna" bilden visar aktinskelettet medan den ljusa bilden visar hela celler.

Människan består av biljontals celler och vårt DNA, som är detsamma i varje cell, innehåller tusentals gener. Varje cell har ett system för att avkoda genernas DNA till RNA, som slutligen används i produktionen av ett protein.

En grupp av proteiner som kallas chaperones hjälper andra proteiner så att de får rätt struktur och därmed även korrekt funktion.

− Min avhandling fokuserar på ett molekylärt chaperone som kallas CCT och som är helt nödvändigt för att byggstenarna till cellens skelett får rätt struktur, säger Andreas Svanström vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet.

Proteiner upprätthåller många av de funktioner som är nödvändiga för att en cell ska kunna utföra sina vardagliga uppdrag. Våra cellers överlevnad hänger med andra ord på att proteinerna erhåller rätt struktur.

Nödvändigt för att möjliggöra cellrörelse

Cellernas skelett behövs bland annat för att ge cellerna en mekanisk stabilitet och den motorik som behövs för att de ska ha möjlighet att röra på sig. Eftersom CCT behövs för att tillverka byggstenarna till skelettet blir även CCT nödvändigt för att möjliggöra dessa egenskaper.

− Syftet med avhandlingen har varit att undersöka vilka andra funktioner som CCT kan tänkas uppfylla förutom att se till att proteiner erhåller rätt struktur.

Ger förståelse för sjukdomar

Andreas och hans forskarkollegor har upptäckt att CCT har en tidigare okänd funktion vid cellernas yta vilken ger cellerna en trådaktig struktur när denna funktion överuttrycks. De har även funnit att CCT har möjlighet att indirekt påverka dynamiken på cellernas så kallade aktinskelett samt kan påverka hur mycket aktin till detta skelett som ska sättas i produktion av cellerna.

Porträtt av Andreas Svanström.− Min forskning bidrar till en ökad förståelse för hur cellerna får sin struktur samt hur cellernas egna skelett kan regleras. Detta är viktigt för att förstå sjukdomar som cancer, där celler får en okontrollerad rörlighet och börjar invadera samt förstöra andra vävnader.

Kontaktuppgifter:
Andreas Svanström vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet
andreas.svanstroem@gmail.com, 072-7259738
Avhandlingens titel: The Extended Role of the Molecular Chaperone CCT

Se länk>>

Handledare: Docent Julie Grantham

Foto:
Bild överst: Den "gröna" bilden visar aktinskelettet medan den ljusa bilden visar hela celler
Porträttbild: Andreas Svanström