Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, besökte Wallenberglaboratoriet

Publicerad

Hur ofta ska utvärderingar som ALF genomföras? Det var en av de frågor som kom upp när Matilda Ernkrans, ministern för högre utbildning och forskning, besökte Sahlgrenska akademin. Ett medskick till ministern från vår dekan Agneta Holmäng är att det är viktigt att i bedömningen ta med den stora arbetsinsats som krävs.

En annan viktig fråga som lyftes var behovet av hälsodata för forskning, något som ministern berättade att socialdepartementet och utbildningsdepartementet tillsammans tittar på.

Besöket på Sahlgrenska akademin var en del av ett besök på Göteborgs universitet och ministern kom till Wallenberglaboratoriet, tillsammans med rektor Eva Wiberg och GUS (Göteborgs Förenade Studentkårers) ordförande Raymond Samo.

Agneta Holmäng berättade om vår fakultet, forskning och utbildning och prodekan Henrik Hagberg om translationell forskning, med utgångspunkt i sin forskning om hur man skyddar hjärnan efter svår syrebrist hos nyfödda barn – forskning som resulterat i ändrade rutiner över hela världen. Det är inte många som har så stor möjlighet att göra skillnad med sitt arbete, konstaterade ministern.

Prefekt Jan Borén introducerade institutionen för medicin och Wallenberglaboratoriet, innan forskaren Araz Rawshani, som nyligen fått etableringsbidrag av Vetenskapsrådet och mottagit Barndiabetesfondens pris till unga barndiabetesforskare, tog över för att prata om forskning på samband mellan levnadsvanor och risken att drabbas av sjukdom.

Matilda Ernkrans fick sedan en rundvandring på Wallenberglaboratoriet med sektionschef Malin Levin, molekylär och klinisk medicin, som guide. Hon fick också se en ultraljudsundersökningen av hjärtat för att bedöma hjärtats funktion demonstrerat av Docent Anders Gummesson, molekylär medicin, och forskaren Josefin Kjelldahl.

Besöket avslutades med att rektor lämnade över ett konsttryck gjort av en student på Akademin Valand på det passande temat samverkan.

Mer om Matilda Ernkrans besök på Göteborgs universitet

TEXT: ANNA VON PORAT
Texten publicerades först i Akademiliv.