Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mastersuppsats om elbilar vann nationell uppsatstävling om innovationer

Publicerad

Filippa Egnér och Lina Trosvik, studenter i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har vunnit första pris i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt som arrangeras av ESBRI och Vinnova i syfte att uppmuntra innovation. Förstapriset består av ett resestipendium på 30 000 kronor. 

Lina och FilippaLina Trosvik (till vänster) och Filippa Egnér.

Vad handlar er uppsats om?

– I vår uppsats undersöker vi effekten av lokala styrmedel designade för att påskynda andelen elbilar i svenska kommuner, då en övergång mot en större andel elbilar har potentialen att minska växthusgaser. Dock är spridningstakten av elbilar i Sverige relativt låg jämfört med liknande länder. Spridningen varierar dessutom kraftigt mellan svenska kommuner, vilket gör lokala styrmedel relevanta att undersöka, säger Lina Trosvik och Filippa Regnér.

Vad är de främsta resultaten?

– Våra resultat visar att ett ökat antal publika laddstolpar signifikant ökar spridningstakten av elbilar, särskilt i tätbefolkade kommuner. Resultaten visar också att offentlig upphandling av elbilar har potentialen att vara ett effektivt styrmedel. Att anpassa styrmedelen efter lokala förutsättningar och göra dem synliga för allmänheten kan även öka dess effektivitet.

Vad tror ni om utvecklingen av elbilar i framtiden? Vilka är utmaningarna?

– Sverige har ett mål om att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. En övergång från konventionella bilar mot bilar med lägre utsläpp är därför nödvändigt. Elbilar är ofta uppmärksammade som en av de mest attraktiva teknologiska alternativen till konventionella bilar och de kommer troligtvis vara en viktig del för att uppnå målet. Utöver att bidra till en minskning av växthusgaser kan elbilar även bidra med lokala fördelar såsom förbättrad luftkvalitet och minskat buller.

– Spridningen av elbilar bromsas dock av faktorer såsom höga inköpspriser, begränsad batterikapacitet och beroende av tillgänglig laddningsinfrastruktur. Det är därför viktigt att minska sådana barriärer för att kunna öka spridningstakten av elbilar, vilket införandet av relevanta styrmedel kan bidra med. Dessutom bidrar den pågående teknologiska utvecklingen inom elbilsområdet med att reducera sådana barriärer genom förbättrade batterier och minskade priser, något som gör elbilar och konventionella bilar närmare substitut för konsumenter.

Och var är era framtidsplaner? Och hur ska ni spendera prispengarna?

– För närvarande arbetar Lina som forskningsassistent vid institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs Universitet. Hon arbetar i ett flertal forskningsprojekt kopplat till miljöekonomi. Filippa jobbar som nationalekonom på Boverket. Hon arbetar främst med frågor kopplade till bostadsmarknaden men är även del av en arbetsgrupp som arbetar för omställningen till en fossilfri transportsektor. I framtiden vill vi båda fortsätta arbeta med frågor kopplade till miljöekonomi.

– Vi har ännu inte exakt bestämt hur vi ska spendera prispengarna, men vi kommer troligtvis att resa någonstans. Kriterierna är att det ska involvera miljömässiga aspekter kopplade till innovation och att prispengarna ska användas för professionell utveckling inom området. Innan vi bestämmer oss behöver vi först undersöka vilka platser som kan vara intressanta att göra en studieresa till, hitta relevanta koneferenser eller liknande, säger Lina Trosvik och Filippa Egnér.

Läs mer

Länk till uppsatsen "Electric Vehicle Adoption in Sweden and the Impact of Local Policy Instruments" av Lina Trosvik och Filippa Egnér