Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Colourful money notes
Länkstig

Martyna Galazka-Carney har tilldelats 2 723 000 kr av Riksbankens Jubileumsfond

Publicerad

Martyna Galazka-Carney har tilldelats 2 723 000 kr av Riksbankens Jubileumsfond

I slutet av 2020 tilldelades Martyna Galazka-Carney 2 723 000 kr från Riksbankens Jubileumsfond för hennes projekt  'The physiology of eye contact in children with autism'.  Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse, vars ändamål är att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Om projektet

Bild
Child and father
Foto: Cleyder Duque/Pexels.com

Ögonkontakt är en viktig aspekt av människans sociala beteende. Personer med autism uppvisar avvikelser i ögonkontakt, vilket kan bidra till svårigheterna med socialt samspel. Men vad beror egentligen dessa avvikelser på? Ett inte ovanligt tillvägagångssätt när det gäller försök att träna upp ögonkontakt är inspirerat av behavioristisk teori där man använder olika typer av förstärkningar. Dessa metoder bygger på föreställningen att barnet är omotiverat eller ointresserat av ögonkontakt men att det kan bli det genom förstärkning. Men är det verkligen så? Utifrån vår hypotes om en ”excitatorisk/hämmande obalans i socio-affektiv informationsbearbetning i autism” (Lasalle et al., 2017) har vi här två huvudsakliga mål. Det första är att utforska blickmönster och grad av aktivering av det autonoma nervsystemet hos barn med autism när de har ögonkontakt. Det sekundära målet är att undersöka hur barn med autism uppmärksammar signaler av känslomässig upprymdhet så som det signaleras i pupillstorlek hos en annan individ, genom en process som kallas ”pupillsmitta” (Galazka et al., 2019) samt att undersöka huruvida dessa reaktioner korrelerar med individens sensoriska profil, ångest och autistisk symptomtyngd. Resultaten från projektet har stora kliniska och pedagogiska implikationer: Att få en fördjupad förståelse av varför barn med autism uppvisar reducerad ögonkontakt möjliggör ökad förståelse och förbättrat stöd.