Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Malin Olsson Malm prisas för artikel

Publicerad

Malin Olsson Malm, doktorand vid avdelningen för oral protetik/odontologisk materialvetenskap, har erhållit pris för en artikel i tidskriften Journal of Prosthodontics.

Motiveringen lyder:
“After examining all articles published in the Journal over the last year, a panel of Editors selected the three winners for their high quality research, writing, and scientific merit, and their relevance to prosthodontics,” said Editor-in-Chief Dr. Radi M. Masri.
“These articles embody the high quality cutting edge research the Journal of Prosthodontics is known for. We are happy to celebrate such suberb research, said Dr. Masri.

Artikeln har titeln Early Implant Failures in Edentulous Patients: A Multivariable Regression Analysis of 4615 Consecutively Treated Jaws - A Retrospective Study och fick utmärkelsen I kategorin för Clinical Science Research.

I studien har Malin Olsson Malm undersökt tidiga implantatförluster i 4615 tandlösa käkar, på patienter behandlade på Brånemarkkliniken från 1986–2013. Resultaten visade att majoriteten av implantatförluster sker inom första året efter implantatinstallation, och av dessa sker de flesta implantatförlusterna innan protetisk belastning. Implantat med medelrå yta hade signifikant lägre förekomst av tidiga förluster jämfört med implantat med svarvad/maskinbearbetad yta, i helt tandlösa överkäkar. I underkäkarna var det ingen statistisk skillnad. Patientens ålder vid implantatoperationen kan också ha betydelse; högre ålder vid operation var relaterat till lägre sannolikhet för tidig implantatförlust i helt tandlösa käkar. Huvudhandledare i doktorandprojektet är docent Victoria Franke Stenport. Biträdande handledare är docent Torsten Jemt.

— Det är väldigt hedrande och glädjande att få denna utmärkelse i ett internationellt sammanhang. Det ger motivation och inspiration till det fortsatta arbetet med doktorandprojektet, och får ses som ett intyg på att vi gör något värdefullt. Vi hoppas att det kan bidra till att forskningen når ut till fler när den uppmärksammas lite extra, säger Malin Olsson Malm.


Länk till tidskriften  Journal of Prosthodontics
https://www.prosthodontics.org/awards-for-leading-edge-research-in-the-journal-of-prosthodontics/

Länk till artikeln på PubMed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30307086