Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ljudkonst ett samspel mellan konstnär och platsens förutsättningar

Publicerad

Ljudinstallationer kan på ett påtagligt sätt ändra människors upplevelse av offentliga platser. Men det är viktigt att konstnären först skaffar sig en förståelse för de villkor som finns inbyggda i platsen, och hur ljudkonsten kan förändra upplevelsen av den. Detta undersöks i en avhandling från Högskolan för scen och musik.

Detalj från Åsa Stjernas dokumentation av ljudinstallationen Currents i Operahuset Oslo.

Ljudinstallationer kan på ett påtagligt sätt ändra människors upplevelse av offentliga platser. Men det är viktigt att konstnären först skaffar sig en förståelse för de villkor som finns inbyggda i platsen, och hur ljudkonsten kan förändra upplevelsen av den. Detta undersöks i en avhandling från Högskolan för scen och musik.

I avhandlingen utgår Åsa Stjerna från sitt eget konstnärliga arbete. Under mer än tio år har hon skapat ljudinstallationer anpassade efter specifika platser både i Sverige och utomlands. Genom att integrera flera högtalare i en plats skapas ett ljudande verk som besökaren fritt kan röra sig genom. I avhandlingen undersöker hon fyra av dessa projekt:

  • Currents, en ljudinstallation baserad på vattenströmmar från Nordatlanten i Oslooperans foajé (2011).
  • Brunnen, en ljudinstallation på Svenska Institutet i Paris (2014).
  • En resa till Nairobi, en ljudinstallation i Nairobi som inte genomfördes (2013).
  • Himmel nedtagen, en ljudinstallation som gestaltar himlen utanför Sahlgrenska universitetssjukhuset (2017).
     

Såväl platser och ljud skiljer sig åt mellan de olika projekten. Men Åsa Stjernas avsikt har i samtliga fall varit att inte bara utforska de villkor som finns inbyggda i en viss plats, utan också att undersöka vad platsen skulle kunna bli.

– Projekten måste utgå från platsens unika och ofta komplexa förutsättningar. Det kan till exempel handla om hur folk rör sig på platsen vissa tider på dagen. Konstnärens kapacitet att förstå och arbeta med de här förutsättningarna är en förutsättning för att det ska bli bra, säger hon.

Ett exempel är Himmel nedtagen, där Åsa Stjerna var involverad redan på skisstadiet vid byggandet av en ny ljusgård för Bild- och interventionscentrum vid Sahlgrenska sjukhuset. Det innebar att hon bland annat kunde vara med och påverka den arkitektoniska processen. Konstverket är i detta sammanhang resultatet av en komplex process som till stora delar äger rum innan själva ljudinstallationen är på plats.

Genom att utveckla och konstnärligt utforska ett antal tillvägagångssätt och metoder i sitt arbete, synliggör och ifrågasätter Åsa Stjerna traditioner och antaganden som hindrat förståelsen av ljudkonstens komplexa roll i det offentliga rummet. Till exempel är det enligt henne vanligt att tänka på rummet som tom behållare som fylls med ett innehåll. Åsa Stjerna visar istället att platser och därmed konstnärligt platsspecifikt arbete är ett samspel mellan en mängd aktörer: de material och människor som sammantagna skapar platsen.

– Jag hoppas att avhandlingen kan bidra med en förståelse för vad det innebär att verka som konstnär där ljudkonsten inte i första hand levererar en redan i förutbestämd idé, utan är resultatet av förhandlingar med och i samklang med platsens unika specifika villkor.

Avhandlingens titel: Before Sound: Transversal Processes in Site-Specific Sonic Practice
Digital publicering av avhandlingen samt filmklipp som visar tre av ljudinstallationerna: http://hdl.handle.net/2077/57878

I filmen beskriver Åsa Stjerna konstverket som en ljudupplevelse som ständigt pågår i Sahlgrenska sjukhusets Bild- och interventionscentrums ljusgård. Fotograf: Nadim Elazzeh. Filmen producerades av Västfastigheter.