Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Latin och flöjtspel öppnar nya dörrar efter Liberal Arts-examen

Latinintresset tog henne från Göteborgs universitet via Lyon och London till Los Angeles. Nu läser Christa Lundberg, Liberal Arts-alumn, latin på avancerad nivå i USA efter att ha fått ett förmånligt stipendium.

Christa Lundberg läser latin i Los Angeles. Samtidigt söker hon doktorandtjänster i historia både i Storbritannien och i USA. Foto: Else LundbergChrista Lundberg läser latin i Los Angeles. Samtidigt söker hon doktorandtjänster i historia både i Storbritannien och i USA. Foto: Else Lundberg

– Tre år på Liberal Arts i Göteborg var en väldigt viktig tid för mig. De tvärvetenskapliga kurserna gav mig ett unikt perspektiv och bra baskunskaper för att fortsätta studera humaniora, säger Christa Lundberg som nu har påbörjat latinstudier på University of California, Los Angeles (UCLA).
Hon är en av sex unga studenter som har fått ett åtråvärt stipendium från Mellon Foundation för ett års vidareutbildning i latin på avancerad nivå. Stipendiet täcker hela årets avgifter och utöver det får hon 18 000 dollar att leva på.
– Just nu deltar jag i ett postklassiskt seminarium där vi läser författare som Boethius, Hildegard av Bingen och Johannes Kepler.
Christa Lundberg har även fritt fått välja andra UCLA-kurser på avancerad nivå och det har blivit ämnen som knyter an till hennes intresse i tidigmodern historia: fransk renässanslitteratur, reformationshistoria och ett seminarium kallat Transculturations of Knowledge in the Premodern World.
– Programmet på UCLA ger mig möjlighet att fokusera på efterklassiskt latin. För min del handlar det om att bli en kapabel läsare av tidigmoderna texter och få tillgång till den rikedom av litteratur som inte har översatts till moderna språk.

På frågan var hennes intresse för latin har sitt ursprung svarar hon: blockflöjtslektionerna!
– Musik var en viktig anledning till att jag blev intresserad av historia överhuvudtaget, och speciellt renässans och barock. Jag spelade blockflöjt som tonåring och var alltid fascinerad av ”historiskt korrekta” uppföranden, säger Christa Lundberg.

Första kullen från Liberal Arts

Nu har hon varit några månader i Los Angeles och tycker att det är spännande att få uppleva campus-kulturen.
– Många studenter bor på campus, vilket betyder gemenskap för många, men samtidigt bidrar det ju till en viss isolering från staden i övrigt.

Christa Lundberg i Nederländerna foto: privatChrista tillhör den första kullen studenter som läste Liberal Arts-programmet och tog examen 2014. Det som skiljer detta program i Göteborg från andra lärosätens är de många tvärvetenskapliga kurserna. En stor del av språkstudierna i latin, grekiska och arabiska är direkt integrerade i kursavsnitt där studenterna till exempel läser filosofi eller naturvetenskap.
– Från Liberal Arts har jag haft uppenbar nytta framförallt av introduktionen jag fick till latin och grekiska, samt all Platon- och Aristoteles-läsning. Jag har också uppskattat att vi så tidigt blev introducerade till receptionsstudier av antika och medeltida texter. Hur idéer och intuitioner ärvs tycker jag är en humanistisk nyckelfråga. Därför det är så värdefullt att Liberal Arts vågar jobba med långa tidsspann.

– Att lära sig klassiska språk tar tid, men det kändes helt rätt att närma sig språken genom god litteratur. Sedan är det upp till oss studenter att välja om vi vill fördjupa oss i något av dem, säger Christa Lundberg.

Efter sin kandidatexamen vid Göteborgs universitet har Christa Lundberg tagit en masterexamen i idéhistoria vid The Warburg Institute i London. Däremellan klämde hon in ett år i Lyon.
– Jag gick Göteborgs universitets grundkurs i franska, som är förlagd till Lyon, och under våren var jag utbytesstudent via Erasmus och läste latin (på franska vilket var en extra utmaning). När jag kom till Lyon blev jag intresserad av stadens historia som centrum för bokproduktion under femtonhundratalet, och läste kurser i bokhistoria på École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) som har ett samarbete med Université de Lyon II.
Redan i Frankrike hade hon siktet inställt på The Warburg Institute i London.
– Jag hittade institutet när jag skrev min kandidatuppsats på Liberal Arts under handledning av Cecilia Rosengren. Den handlade om en kommentar till en av Platons dialoger, och mycket sekundärlitteratur hade en koppling till Warburg.

Tid för filosofiska tankar

För att bli antagen till historia programmet på Warburg krävs förmåga att översätta en kort text från latin till engelska, vilket hon klarade efter alla terminer i Göteborg och Lyon.
– Jag är väldigt tacksam för att Liberal Arts fanns när jag kom till Göteborg. Att vi fick tid under tre år att tänka och prata om viktiga filosofiska problem som andra utbildningar inte riktigt ägnar sig åt. Jag återkommer ofta till tankar om språk och logik som väcktes när vi studerade Wittgenstein och Aristoteles.

Visserligen tar studierna mycket av hennes tid men musiken är också prioriterad. Förra året tog hon med flöjterna till London och spelade sonater av Georg Friedrich Händel med lärare och postdoktorer. På UCLA spelar hon Cantigas de Santa Maria med en medeltidsensemble.
– Musik är ett fantastiskt sätt att hitta vänner på, vilket är viktigt när man flyttar ofta. Och varje gång jag packar mina väskor är jag tacksam att jag spelar ett så portabelt instrument!

Text: Monica Havström och Andreas Ott

Porträttbilden är privat från en resa i Nederländerna.

Läs mer om kandidatprogrammet Liberal Arts Christa Lundberg har fördjupat sig i idéhistoria under tidigt 1500-tal och särskilt fokuserat på den franske teologen och filosofen Jacques Lefèvre d'Étaples och hans krets. Till hennes akademiska intressen hör den platonska traditionen, filosofiska och vetenskapliga diagram och religionshistoria.  Bilden är tagen i Rom av Geoffrey Wildanger.Christa Lundberg har fördjupat sig i idéhistoria under tidigt 1500-tal och särskilt fokuserat på den franske teologen och filosofen Jacques Lefèvre d'Étaples och hans krets. Till hennes akademiska intressen hör den platonska traditionen, filosofiska och vetenskapliga diagram och religionshistoria. Bilden är tagen i Rom av Geoffrey Wildanger.