Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Långsamt, långsamt ökar andelen kvinnor i medierna

Publicerad

Maria Edström föreläser inför publik på MEG-dagarna.Det blir långsamt bättre. Det säger Maria Edström, Nordicom, när hon idag på internationella kvinnodagen på Meg13 i Göteborg berättar om hur jämställdheten i medierna ser ut i Sverige och världen.

– 1958 var det helt okey att ha en nyhetssändning med bara män, det är det inte längre, säger Maria Edström.

Mycket har förändrats på 50 år. På 1950-talet var 10 procent av intervjupersonerna i SVT:s nyheter kvinnor. Idag har andelen ökat till 39 procent, men fortfarande är kvinnor oftast med som en illustration medan män oftare är med i egenskap av experter och företrädare. Med en befolkningen bestående av drygt 50 procent kvinnor är detta enligt Maria Edström ett problem av många anledningar.

– Medierna har en demokratisk uppgift att skildra världen. Sedan är det ett publicistiskt problem. Redaktionerna missar många bra historier när de inte pratar med hela befolkningen. Dessutom är det ett kommersiellt problem. Det finns en risk att tappa lyssnare, tittare och läsare om utbudet blir för enfaldigt.

Andelen kvinnor i medier ökar globalt

Det är inte bara i Sverige vi är medvetna om skevheten mellan könen i medierna. På FN:s första kvinnokonferens i Peking för snart 20 år sedan fastslogs dels att det är viktigt att öka kvinnors närvaro i medierna, dels att bilden av kvinnor i medierna behöver bli mer balanserad och mindre stereotyp. Sedan dess har det blivit något, något bättre. En global nyhetsstudie där nyheterna i 108 länder kodats visar att 2010 var andelen intervjuade kvinnor 24 procent, jämfört med 17 procent 1995. Som jämförelse kan nämns att motsvarande siffra för Sverige 2010 var 32 procent, en siffra som legat ganska konstant under den tid mätningarna gjorts.

För att det ska ske en förändring krävs ett systematiskt arbete, och som ett gott exempel nämner Maria Edström Danmark. Här finns t ex expertdatabasen Kvinfo som listar närmare 1200 kvinnor inom forskning, förvaltning, kultur och politik.