Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kulturvetenskaplig teori blir praktik på Blå Stället

Publicerad

Just nu är studenterna på Kulturprogrammets tredje år ute på praktik runt om i landet. Studenten Nadja Dini Elisson gör sin praktik på kulturhuset Blå Stället i Angered. Hennes handledare Anni-Frid Frisk tog dessutom själv examen från Kulturprogrammet våren 2015, men jobbar numera som programproducent för området samhälle och samtal på Blå Stället.

Nadja Dini Elisson− Det jag gör i mitt arbete är fylla vårt utåtriktade samhällsprogram med aktiviteter: jag planerar, producerar, genomför och följer upp, säger Anni-Frid Frisk.

Nadja Dini Elisson har praktiserat på kulturhuset under två månader, och jobbar främst med att genomföra en förstudie inför en kommande konstutställning.

− Utställningen har vissa känsliga teman, så i förstudien försöker jag ta reda på hur vi kan visa den på ett så nyanserat sätt som möjligt, främst genom att intervjua medborgare, berättar hon.

Hon arbetar också med att analysera Blå Ställets marknadsföringsstrategier för att se hur de bättre kan nå ut till unga. I de flesta av sina arbetsuppgifter tycker Nadja att hon kan använda sig av de kunskaper hon har med sig från Kulturprogrammet.

− Begreppet intersektionalitet har varit ett användbart analysverktyg på många sätt. I min förstudie använder jag det intersektionella perspektivet för att se bakomliggande maktstrukturer och förstå problemen ur olika vinklar, och sedan titta på hur jag kan jobba utifrån det.

Att omsätta teori i praktik är den största utmaningen enligt Nadja, men också det mest givande.

− Det har varit spännande att komma ut på en arbetsplats såhär och helt plötsligt ställas inför ”verkligheten”. Det kräver att man tänker till och reflekterar över hur ens kunskaper kan forma ens arbetssätt, säger hon. Anni-Frid tillägger:

− Kulturprogrammet är väldigt teoretiskt inriktat, vilket jag gillade när jag läste det. Det ger en stadig grund att stå på. Men det går inte att bygga relationer i det här jobbet genom att använda exkluderande teoretiska begrepp. Istället måste man försöka omsätta de teoretiska begreppen till handling. Ett exempel är representation. Insikten om betydelsen av att ha en bredd av ämnen som lyfts i vårt program, av och med en bredd av människor, gör att jag aktivt jobbar med det både på och nedanför scenen.

Anni-Frid FriskEtt annat fokusområde på Kulturprogrammet som båda lyfter fram som särskilt relevant för det arbete de nu utför på Blå Stället är kultur, demokrati och staden.

− Vi har pratat mycket om hur staden formas och om gentrifieringsprocesser till exempel, och det är ju något man kan vara med och påverka genom vilka aktiviteter vi lyfter i vårt program, säger Nadja och får medhåll av Anni-Frid.

− Att kunna analysera vem som har rätt till staden och hur det offentliga rummet formas är väldigt relevant kunskap idag.

Nadja tycker också att praktiken skapar motivation inför att komma ut i arbetslivet.

− Det är jättebra att få en koppling till framtida yrkesmöjligheter. Min handledare har ju dessutom gått samma program som jag, då ser jag att min utbildning kan leda till något konkret, säger hon.

Anni-Frid å sin sida tycker att det har varit en rolig upplevelse att få handleda, och framhäver att hennes egen praktik på studieförbundet ABF var ett av de viktigaste momenten i utbildningen, eftersom det ledde henne vidare in på en yrkesbana.

− Under min sista termin på programmet fick jag extrajobb i informationen på Blå Stället som snabbt gick över till producentuppdrag. Genom min praktik på ABF Stockholm fick jag också deltidsjobb som produktionsassistent för föreläsningsverksamheten här i Göteborg och kunde då kombinera båda jobben efter examen.

Bild 1: Nadja Dini Elisson
Bild 2: Anni-Frid Frisk

 


Område
Student