Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Konstruktivt motstånd kan leda till hållbar förändring

Publicerad

Motstånd förstås ofta som explosivt och kraftfullt – men det är de små handlingarna som upprepas över en längre tid, som leder till verklig förändring. I sin senaste bok diskuterar freds- och utvecklingsforskaren Mona Lilja begreppet ’konstruktivt motstånd’ utifrån en rad aktuella ämnen så som nationalism, klimatförändringar, kön, migration och rätten till land.

Bild
Bokomslag till Constructive Resistance - Repetitions, Emotions and Time
Constructive Resistance - Repetitions, Emotions and Time finns att ladda ned via open access.

I boken Constructive Resistance – Repetitions, Emotions and Time analyserar Mona Lilja hur dominanta strukturer och världsbilder kan utmanas genom handlingar och representationer som upprepas över tid.

Mona Lilja föreslår att de starkaste formerna av förtryck ofta kommer från sociala normer som fastslår vad som är acceptabelt, moraliskt och rationellt – och vad som inte är det.

Dessa normer kan utmanas genom vardagshandlingar som var och en för sig inte ses som politiska händelser. Men tillsammans och över tid sprider de sig genom ett samhälle, och öppnar på så sätt upp för att nya idéer och världsbilder ska bli accepterade.

Bild
Porträttbild på Mona Lilja
Mona Liljas forskning syftar till att kartlägga olika motståndsstrategier samt dess inverkan på sociala förändringsprocesser.
Foto: Johan Wingborg

Exempel på sådana attitydförändringar är avskaffandet av slaveriet i USA, kvinnors rösträtt, och kampen för rätten till samkönade äktenskap.

– I boken analyserar jag till exempel gatuprotester, kontroversiella byggnader och hur fotografier används i motståndssyfte, i både lokala och globala politiska processer. Boken tittar på hur konstruktivt motstånd kan skapa nya verkligheter, med nya beteenden, identiteter och synsätt, säger Mona Lilja.

Handlingar som upprepas om och om igen lyfts fram som särskilt viktiga för konstruktivt motstånd eftersom de är en viktig del av hur vi skapar och kommunicerar kollektiva värderingar inom ett samhälle. Reproduktionen av nuet kan utmanas när till exempel identiteter konstrueras annorlunda, tack vare motståndets mångfald och kreativitet.

– Sammantaget betraktar jag den här boken som en del av ett större arbete som har gjorts av motståndsforskare i Skandinavien med syftet att utveckla och utforma begreppet konstruktivt motstånd. Bland annat har Stellan Vinthagen, Minoo Koefoed, Majken Jul Sörensen och Kristin Wiksell också belyst begreppet konstruktivt motstånd från olika perspektiv och/eller genom olika empiriska analyser på temat, säger Mona Lilja.

Mer information