Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kommersen loppmarknad - en hållbar kulturell förtätning

Publicerad

Kommersen loppmarknadHelene Brembeck, etnolog vid institutionen för kulturvetenskaper, som sedan en tid tillbaka arbetar vid Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK), Göteborgs universitet, har tillsammans med Ylva Berglund (Göteborgs Stadsmuseum) varit projektledare för ett projekt om kulturell förtätning som resulterat i rapporten ”Urban Cultures: Fallet Kommersen - Om urbana berättelser & hållbar kulturell förtätning”.

– Projektet har bedrivits av Centrum för konsumtionsvetenskap i samarbete med Stadsmuseet och finansierats av Mistra Urban Futures. Mistra Urban Futures arbetar med tre fokusområden: fair, green och dense och vårt område urban culture har placerats under ”dense”. Vad gäller ”densification” eller förtätning talar man inom stadsplanering om förtätning av hus och byggnader. Vårt uppdrag var att undersöka om man också skulle kunna tala om ”kulturell förtätning”. Det är alltså ett konstruerat begrepp, men vi har tolkat det som förtätning av (kulturella) värden, förklarar Helene Brembeck.

För att pröva sitt konstruerade begrepp valdes Kommersen loppmarknad ut som testfall. Loppmarknaden etablerades år 2000, men var från början av 1900-talet en del av trävaruindustrin och under 1990-talet blev det ett populärt frukt- och grönsakshus. Kommersen anses idag vara Västsveriges mest välkända loppmarknad med sina 1400 kvm och över hundra bord.

– Vi uppfattade Kommersen som ett bra ”testfall” för att testa ”hypotesen” om kulturell förtätning, eftersom Kommersen uppenbarligen har flera värden; som historisk rest, graffittin på utsidan, den alternativa, hållbara konsumtion som sker på insidan i form av loppmarknaden. Under arbetets gång hittade vi ytterligare värden för försäljare och besökare, till exempel som social mötesplats och integrationsarena för människor från hela Göteborg, berättar Helene Brembeck.

Området kring Norra Masthugget kommer att genomgå vissa förändringar, redan 2004 godkändes ett program för framtida bebyggelse i området, där bland annat marken där Kommersen idag finns avsatts för grönyta. Under 2013 till 2015 kommer detaljplaner för olika delar av området att presenteras. Helene Brembeck menar att det är viktigt att beslutsfattarna tar hänsyn till Kommersen som en kulturellt förtätad plats i framtagandet av detaljplanerna för området.

– Kommersen är en kulturellt förtätad plats av ett slag som vuxit underifrån och knappast kan planeras ovanifrån. Vi menar att man skall vara rädd om och värdesätta exempel på existerande kulturell förtätning i stadsförnyelsearbetet.

Rapporten ”Urban Culture: Fallet Kommersen - Om urbana berättelser & hållbar kulturell förtätning” som redan nu finns att läsa på Mistra Urban Futures hemsida lyfter fram livet på Kommersen:

”Man skulle kunna hävda Kommersen genom att vara ett minne, ett ankare, ett konstverk, en konsumtionsyta för smala plånböcker, en plats för resursanvändning och – sist men inte minst – en mötesplats, också erbjuder sammanhang, botar rotlöshet, livliggör, sänker trösklar, ’ekologiserar’ staden och hjälper staden att bota problemen med segregation och ensamhet. Detta, att så att säga ’vara en del av lösningen och inte problemet’ gör att denna specifika kulturella förtätning också borde definieras som ’hållbar’”.

Projektet kommer också att avrapporteras i en vetenskaplig artikel - ”Sustainable cultural densification in a neglected urban space: the magic of a local flea market” - som just nu är under review för tidskriften Urban Cultural Studies.