Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kerstin Strömland prisas för unik dokumentation av neurosedynskador

Kerstin Strömland har erhållit ett särskilt erkännande från Teratology Society för sitt hårda arbete och sitt engagemang i "The Thalidomide Archive Project". Arkivet innehåller delar av det unika foto- och videomaterial som Kerstin Strömland samlade in under sent 80-tal.


Kerstin Strömland– Det är fantastiskt att bli uppmärksammad för en forskning som genomfördes för så pass länge sen och mycket glädjande att materialet kommer till användning för ökade kunskaper inom området, säger Kerstin.

Kerstin Strömland är pensionerad överläkare samt tidigare adjungerad professor i pediatrisk oftalmologi vid sektionen för klinisk neurovetenskap.

Under åren 1987-89 genomförde Kerstin Strömland, tillsammans med forskarkollegan Marilyn Miller, en omfattande dokumentation i form av foto- och videoinspelningar av 86 svenska personer med skador orsakade av läkemedlet talidomid. Läkemedlet talidomid såldes i Sverige under namnet Neurosedyn. Strömland och Miller är båda barnögonläkare och i den första studien dokumenterades ögonrelaterade aspekter hos talidomidskadade. Senare studier som genomfördes fokuserade även på andra aspekter av talidomidskador.

Kerstin Strömlands plakett - från the Teratology SocietyUnder 2016 arkiverades delar av foto- och videomaterialet i samarbete med The Teratology Society i det så kallade "Thalidomide Archive Project". Det har nu kunnat tillgängliggöras för föreningens medlemmar och ger dem därmed möjligheter till ökade kunskaper om neurosedynets skadliga påverkan på det tidiga fostrets utveckling.

Kerstin berättar att det har gått mer än 50 år sedan neurosedynkatastrofen, men än idag föds barn med skador orsakade av talidomid. Läkemedlet drogs in i slutet av 1961 och under 1962, men har sedan dess återregistrerats i ett antal länder för behandling av olika sjukdomar, främst sena komplikationer av lepra (ENL) och multipelt myelom. Under 2000-talet finns det konstaterade fall av talidomidskador bland annat i Brasilien (Schuler-Faccini et al., 2007).

Schuler-Faccini L, Soares RC, de Sousa AC, Maximino C, Luna E, Schwartz IV, Waldman C, Castilla EE. New cases of thalidomide embryopathy in Brazil. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2007 Sep;79(9):671-2. PubMed PMID: 17676592.