Länkstig

Keisuke Nakamura skrev bästa avhandlingen 2015

Publicerad

Keisuke Nakamuras som disputerade vid avdelningen för oral protetik och odontologisk materialvetenskap har fått priset för bästa avhandling 2015 vid institutionen för odontologi.

Avhandlingen har titeln ”Mechanical and microstructural properties of monolithic Zirconia: Crown fracture resistance and impact of low-temperature degradation”.

Monolitisk zirconia - stark material men lite data

I allmänhet bör konventionella keramiska kronor för dentalt bruk vara > 1,5 mm tjocka för att säkra hållfastheten, speciellt i molar regionen.

Monolitisk zirconia anses som ett mycket starkt material men få vetenskapliga data fanns avseende tjocklek och effekt av åldrande processer (ex. low temperature degradation) på styrkan hos monolitiska zirconia kronor.

Keisuke Nakamura studerade ingående de mekaniska och mikrostrukturella egenskaperna hos monolitisk zirconia och visade att detta material med en minsta tjocklek på 0,5 mm kan fungera med tillräcklig hållfasthet även i molar regionerna med god prognos över längre tid. Infärgning av zirconia har en positiv effekt hållfasthetsmässigt. Data ska ställas mot konventionella keramiska tandkronor som måste ha en tjocklek på minst 1,5 mm för att vara tillräckligt hållbara. Att använda tandkronor tillverkade av monolitisk zirconia skulle därmed vara mindre invasivt och i förläningen verka positivt på patienternas livskvalitet.

En av världens bästa institutioner

Poträtt Keisuke NakamuraKeisuke sökte sig till Göteborg för att institutionen för odontologi anses vara en av världen bästa och många tandläkare i Japan skulle vilja studera här. Lyckligtvis för Keisuke hade hans chef dr Taro Kanno studerat på institutionen. Han kunde introducera honom och Keisuke spenderade ett år (2007-2008) som gästforskare vid institutionen. Under tiden här träffade han docent Ulf Örtengren som föreslog att Keisuke skulle söka forskarutbildningen vid GU. 2009 antogs han som doktorand vid institutionen med Ulf Örtengren som handledare.

Under de följande åren har Keisuke flera gånger återkommit till Göteborg, deltagit i forskarutbildningskurser och haft forskarmöten medan forskningen huvudsakligen bedrivits i Japan. Kontakterna med sin handledare har upprätthållits via Skypemöten varannan vecka vilket enligt Keisuke Nakamura har fungerat förvånansvärt bra.

Avhandlingen på GUPEA: http://hdl.handle.net/2077/38002

Priset Bästa avhandling

Priset ”Bästa avhandling vid Sahlgrenska akademin” (totalt sju priser avseende avhandlingar försvarade under det gångna året, dels bästa avhandling vid varje institution (30 tkr vardera), dels bästa avhandling vid Sahlgrenska akademin (80 tkr)) har delats ut sedan 2009 och finansieras av Dr Arnt Vestbys Forsknings-Stiftelse. Inkomna nomineringarna bedöms av en bedömningskommitté utsedd av Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR).