Bild
Bild på Isaac Santos i labbet.
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Isaac Santos tilldelas Naturvetenskapliga fakultetens forskningspris 2022

Publicerad

Naturvetenskapliga fakultetens forskningspris 2022 har tilldelats Isaac Santos vid institutionen för marina vetenskaper. Han får priset för sin innovativa forskning om den marina kolcykeln där han tar labbet med sig till oceanerna för att få högupplösta iakttagelser av kolens kemi.

Hur reagerade du när du fick priset?

– Jag blev oerhört glad över att få detta erkännande i Sverige. Jag och min familj har flyttat hit från Australien, och jag har lärt mig att respektera och uppskatta svenska värderingar. Jag känner stort engagemang och får mycket stöd från den starka gemenskapen av studenter, kollegor och vänner. Detta pris känns som en stor milstolpe som bekräftar mina karriärval och bygger upp min tillförsikt om en ljus framtid.

Kan du berätta litet mer för oss om din forskning?

– Jag är oceanograf med inriktning på biogeokemi. Detta innebär att jag arbetar i gränssnittet mellan biologi, kemi och geovetenskaper i oceanerna. Det mesta av mitt arbete sker i kustnära marina vatten men ibland jag tar mig in i floder och sjöar där jag studerar den globala kolcykeln. Mina större pågående forskningsprojekt handlar om att finna en lösning på koltransporter i så kallade blått kol-ekosystem. Vår grupp studerar mangroveträsk i Brasilien, saltängar i Kina, sjögräsängar i Sverige och Spanien samt fjordar på Island.  

Vad är nästa steg?

– Jag vill konsolidera vår forskningsgrupp ytterligare, med långsiktig finansiering. Studenterna behöver tid på sig för att utveckla både kunskaper och självförtroende. Jag arbetar nu med stora anslagsansökningar som ska låta oss bygga vidare på vår forskningsgrupp och inleda samarbeten världen över. Våra forskningsprojekt kommer även fortsättningsvis att kombinera fält- och laboratorieundersökningar av den akvatiska kolcykeln.  

Vilken påverkan kan din forskning få i framtiden?

– Jag vill använda forskning för att utveckla naturbaserade lösningar för att bekämpa klimatförändringarna. Hanteringen av ekosystem med blått kol är en av de mest lovande naturbaserade lösningarna när det gäller att bekämpa klimatförändringarna. Jag har även en vision om att mobilisera nästa generations studenter så att de kan bedriva forskning i toppklass och utvecklas till engagerade medborgare. Det finns ingenting mer tillfredsställande för en akademiker än att se ett labb fullt med glada studenter som arbetar tillsammans mot gemensamma mål – något jag får uppleva varje dag. De färdigheter och värderingar som dessa studenter utvecklar kommer att tillta och fortplanta sig bortom det jag kan åstadkomma på egen hand.

Motivering till priset
Isaac Santos är en enastående forskare som har gjort betydande bidrag till området för den marina kolcykeln, inklusive utveckling av nya metoder och ökad kunskap om dolda koltransportvägar. Han inspirerar och är en mentor för många studenter och engagerar sig effektivt i den offentliga debatten för att skydda marina ekosystem. Isaac har byggt upp en stor, mångsidig och mycket produktiv forskargrupp. Han bedriver forskning i framkant inom ett framväxande område, med hjälp av ny infrastruktur, och skapar en kultur av excellens och samarbete. Isaacs innovativa forskning bygger på hans vision om att ta laboratoriet till havet för att få högupplösta observationer av kolkemi.

Om forskningspriset

Priset utmärker utveckling av en forskningsinriktning som utgör ett väsentligt bidrag till nytänkande i fakultetens forskning. Pristagaren får ett diplom och ett forskningsanslag om 250 000 kr. Prisutdelning sker den 17 november.