Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ingen leverans av universitetets fartyg den 2 april

Publicerad

Den 2 april skulle universitetets nya fartyg varit klart för leverans enligt det tilläggsavtal som tecknades med varvet i november 2018. Enligt avtalet har universitetet nu rätt att hämta fartyget i befintligt skick eller att häva köpet.

Fartyget Skagerak


- Varvet har inte lyckats färdigställa fartyget som vi hoppats. För att kunna fatta detta viktiga beslut behöver vi ett genomarbetat beslutsunderlag framförallt vad gäller färdigställandet som vi saknar idag, därför kommer det tyvärr dröja ytterligare en tid innan vi kan fatta beslut, säger dekan Göran Hilmersson tillika styrgruppens ordförande.

Återstående arbete

Överenskommelsen från november innehåller bland annat en uppdaterad arbetsspecifikation och en finansiell plan som är villkorad.
Göran Hilmersson- Mycket av de återstående arbetena har utförts av varvet men framdrivningsproblematiken är fortfarande inte löst. Samtidigt vet vi att andra fartyg har konverterat sina framdrivningssystem med liknande maskineri som vi har på Skagerak och därför är vi ganska säkra på att kunna få ordning på framdrivningen.

Det är först när framdrivningen fungerar som de viktiga sjöprovturerna kan genomföras. Därefter är det möjligt att få en uppfattning om hur väl fartyget fungerar och vad som eventuellt behöver justeras.

Detta händer nu

Varvet har lagat fören efter kollisionen med kajen i somras, installerat permanent ballast, och behandlat och målat botten på fartyget. Projektledningen kommer nu noggrant gå igenom vilka arbeten som slutförts av varvet och vilka arbeten som återstår. Därefter kommer universitetets och varvets ekonomiska relation att regleras. Varvet ska ha betalt för de arbeten som slutförts och universitetet ska ha ersättning för projektkostnader, vilket i praktiken innebär att kostnader kommer att kvittas mot varandra.

- Även om beslutet om övertagande eller hävning ännu inte kan fattats måste vi oavsett skapa en beredskap för att kunna hämta fartyget och färdigställa henne i Sverige. Det är inte säkert att vi behöver ett varv, kanske räcker det med en kajplats med tillgång till viss infrastruktur. Detta återstår att se. Vi undersöker vilka alternativ som finns på placering och vilken lösning på framdrivning som vi skulle kunna gå vidare med. Vi undersöker också hur vi kan minimera de risker som ett övertagande av fartyget i befintligt skick innebär för universitetet, säger Göran Hilmersson.