Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hyresavtal klart för Naturvetenskapliga fakultetens nya byggnad

Publicerad

Göteborgs universitet och Akademiska Hus har nu kommit överens om att uppföra den nya byggnad som planerats för delar av Naturvetenskapliga fakulteten på Medicinareberget. Byggnaden, som ska innehålla avancerade labbmiljöer, planeras stå klar för inflyttning våren 2023.

Den nya byggnaden ska samla stora delar av Naturvetenskapliga fakulteten på samma plats, i direkt anslutning till Sahlgrenska akademin och Medicinarelängan. Byggnadens placering är strategiskt viktig. 2016 fattade universitetsstyrelsen beslut om att forskning och utbildning inom life science ska samlas på Medicinareberget.

– Genom att skapa en fysisk närhet mellan naturvetenskaplig och medicinsk forskning och utbildning stärker vi området life science ytterligare. Tvärvetenskapliga miljöer möjliggör spännande forskningssamarbeten. Jag ser fram emot att se den nya byggnaden på Medicinareberget om några år, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

Hemvist för 3000 studenter

Byggnaden ska bli hemvist för cirka 3000 studenter och 500–600 medarbetare inom institutionerna för biologi och miljövetenskap, kemi och molekylärbiologi, marina vetenskaper samt fakultetskansliet.

– Naturvetenskapen vid Göteborgs universitet stärks genom att stora delar av verksamheten samlokaliseras. Vi får en större synlighet och bättre möjligheter att samarbeta och samutnyttja lokaler och avancerad utrustning inom både forskning och utbildning. Närheten till våra kollegor vid Sahlgrenska akademin är en framgångsfaktor som ger oss bättre förutsättningar att tillsammans lösa framtidens utmaningar. Vi vill att Göteborg ska vara ett självklart val för framtidens studenter och forskare, säger Göran Hilmersson, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Flexibel utformning

Byggnaden blir sju våningsplan hög, varav ett källarplan, och består av två huskroppar samt en mellanliggande del som bland annat rymmer atrium och mötesrum. Byggnaden kommer främst att innehålla avancerade labbmiljöer men även undervisningslokaler och kontor. Lokalerna får dessutom en flexibel utformning så att de ska kunna ändras efter framtida behov.

– Tillsammans med Göteborgs universitet vill vi öka Medicinarebergets attraktivitet och skapa en inspirerande miljö för möten, där utbildning, forskning och samverkan inom life science stärks och utvecklas, säger Åsa Henninge, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Ska hyra 28 000 m2

Den hyresgrundande riktkostnaden för projektet är knappt 1,7 miljarder kronor. Nybyggnationen omfattar cirka 32 000 m2 bruttoarea samt en ombyggnation av cirka 2000 m2 av den befintliga Medicinarelängan. Göteborgs universitet har tecknat ett 25-årigt avtal med Akademiska Hus för att hyra hela byggnaden. Den hyresgrundande lokalarean är cirka 28 000 m2.

Göteborgs universitets budget för att genomföra projektet är cirka 240 miljoner kronor. I den summan ingår bland annat inredning, utrustning och arbetstid.

Byggnaden planeras vara klar för inflyttning våren 2023. Hösten 2018 inledde Akademiska Hus markförberedande sprängningsarbeten.

Kontakt

Göran Hilmersson, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten
031-786 9022
goran.hilmersson@gu.se

Mårten Tiselius, fastighetsstrateg
070-598 75 41
marten.tiselius@gu.se

Akademiska Hus pressmeddelande: Akademiska hus miljardinvesterar i Campus Medicinareberget i Göteborg

Illistration av Naturvetenskapliga fakultetens nya byggnad som planeras vara klar 2023.Naturvetenskapliga fakultetens nya byggnad planeras vara klar 2023. Illustration: Kanozi arkitekter.

Illustration av den mellanliggande delen i Naturvetenskapliga fakultetens nya byggnad som bland annat rymmer ett atrium.

Den mellanliggande delen i Naturvetenskapliga fakultetens nya byggnad rymmer bland annat ett atrium. Illustration: Kanozi arkitekter.