Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hundvisslor i fokus: forskare ska studera dolda politiska budskap

Hundvisslor är en form av budskap på sociala medier som uppfattas olika beroende på vem som lyssnar. I ett nytt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet kommer forskare inom lingvistik, datalingvistik och statsvetenskap att undersöka på vilket sätt artificiell intelligens används för att påverka opinionen. Projektet leds av Asad Sayeed.

Asad Sayeed ska leda ett nytt forskningsprojekt som ska kartlägga dolda politiska budskap som förmedlas via internet, så kallade hundvisslor. Foto: Monica HavströmAsad Sayeed ska leda ett nytt forskningsprojekt som ska kartlägga dolda politiska budskap som förmedlas via internet, så kallade hundvisslor. Foto: Monica Havström

Hundvisslor är en form av budskap på sociala medier som uppfattas olika beroende på vem som lyssnar. I ett nytt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet kommer forskare inom lingvistik, datalingvistik och statsvetenskap att undersöka på vilket sätt artificiell intelligens används för att påverka opinionen.

– Vårt projekt ska undersöka hundvisslor som språkligt och politiskt fenomen. Manipulativa budskap som sprids på sociala medier kan innehålla värdeladdade signalord som verkar neutrala, men som inom vissa grupper tolkas med en särskild betydelse, exempelvis i en politisk debatt. Dessa budskap brukar kallas för dog-whistles, hundvisslor. Trots att fenomenet är relativt välkänt är forskningen om begreppet och dess politiska betydelse begränsad, säger Asad Sayeed forskare i datalingvistik vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

– Med AI, artificiell intelligens, kan man förstärka effekterna av utsända meddelanden både genom att finjustera språkliga meddelanden, och genom att dela upp mottagare i olika segment. Nu vill vi undersöka hur och i vilken utsträckning det görs, säger Asad Sayeed som leder projektet.

Projektet har fått ett större anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Det är ett av 16 forskningsprojekt som får sex miljoner kronor vardera fördelat på fem år.

Medsökande forskare är lingvisterna Ellen Breitholtz och Robin Cooper vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori samt statsvetarna Elina Lindgren och Björn Rönnerstrand, vid Laboratory of Opinion Research (LORE).

Riktade politiska budskap


Uttrycket "big pharma" är ett exempel på en hundvissla i vaccinationsdebatten. Det används i skräddarsydda budskap som riktas till bredare grupper där olika ståndpunkter finns representerade. När den amerikanska Green party-ordföranden Jill Steins använder uttrycket uppfattas det olika av väljargrupperna. "Big pharma" är ett vanligt uttryck i anti-vaccineringsdiskussioner på olika nätforum, och där tolkas uttrycket ofta som ett ställningstagande mot vaccin. De som inte har deltagit i sådana diskussioner tolkar troligen “big pharma” som ett uttryck för allmän skepsis mot storföretag.

– Om Stein skulle uttrycka mer tydlig skepsis mot vaccin finns risken att den senare gruppen skulle uppfatta det som vetenskapsfientligt och bli mindre benägen att stödja partiet. Genom hundvisslan kan Stein undvika detta samtidigt som hon uttrycker sympati för vaccinmotståndarnas ståndpunkt, säger Ellen Breitholtz, forskare i lingvistik.

Vill utveckla verktyg

Utöver nya insikter om hundvisslor som språkligt och politiskt fenomen, och hur AI förstärker effekterna när olika aktörer använder hundvisslor, ska forskarna vid Göteborgs universitet studera om det går att utveckla verktyg som kan identifiera och simulera dessa effekter.

Forskargruppen vill med sitt tvärvetenskapliga samarbete öka kunskapen om hur denna teknologi fungerar.
– Det skulle förbättra förutsättningarna för allmänheten att delta och agera i det demokratiska samhället.

Del av större satsning

Forskningsprojektet ingår i ett nationellt forskningsprogram, WASP-HS, som studerar hur artificiell intelligens och autonoma system påverkar vårt samhälle och våra beteenden. Det omfattar totalt 660 miljoner kronor, initierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Det tioåriga programmet ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med det pågående teknikskiftet.

Inom WASP-HS kommer även en omfattande forskarskola att bedrivas med upp till 70 doktorander, tio nya forskargrupper, tolv gästprofessorer och ett antal forskningsprojekt.


Projektets engelska titel är Gothenburg research initiative for politically emergent systems (GRIPES)

För mer information kontakta
Asad Basheer Sayeed, asad.sayeed@gu.se 
telefon: 031-786 2199 

Laboratory of Opinion Research (LORE) är en del av SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som genomför datainsamlingar via webbenkäter och medborgarpanelstudier.
Mer om The Laboratory of Opinion Research
Läs mer om de andra projekten som får anslag