Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Honungens dag firas i augusti

Publicerad

Fyra frågor om honung till Åslög Dahl, forskare och lärare i botanik vid Göteborgs universitet.

Massor av bin som producerar honung i bikupa.

Vad kan bin lära oss?

– Ödmjukhet och respekt inför de tjänster som ekosystemen levererar, och som är förutsättningen för vår egen tillvaro. Bina kan lära oss hur viktiga de själva är. Vi människor behöver dem för vår livsmedelsproduktion, och också genom att de pollinerar andra nyttoväxter, till exempel sådana som vi använder för att tillverka fibrer och olja. Dessutom bidrar de till att upprätthålla mångfalden av vilda växter. Om inte pollinerande djur fanns (bin är viktigast), skulle avkastningen sjunka drastiskt hos många grödor.

– Vi är beroende både av ”tama” honungsbin och vilda biarter i detta avseende.

Hur mycket honung kan en bikupa producera?

– I genomsnitt 30- 35 kg, men det varierar mycket beroende på väderleken, blomningsintensiteten och var den står någonstans.

Varför smakar honung så olika?

– Nektar innehåller förutom socker olika kemiska ämnen vars funktion är att attrahera pollinatörer, men som också kan hålla undan ”nektartjuvar”. Vilka ämnena är, beror av vilken växt det är frågan om Det finns en hel del pollen i honung,och även det har doft som skiljer mellan olika blomväxtarter. Pollenet är binas huvudsakliga proteinkälla, och växten gynnas av att de hittar fram till ståndarna.

Kan man använda honung i annat än i matlagning?

– Det finns forskning som tyder på att den skulle kunna användas för att stimulera sårläkning, eftersom den innehåller mycket mjölksyrebakterier från biets mage, vilka bland annat producerar antibiotiska ämnen, och också eftersom den är ganska sur. Den kan också användas till exempel löst i mjölk eller vatten för att dämpa hosta vid förkylning.

Honungens dag instiftades av Sveriges Biodlares Riksförbund och firas den 20 augusti varje år. Honung är en trögflytande eller fast sockerlösning som honungsbin producerar av pollen och nektar, alternativt sekret från levande växtdelar eller utsöndringar från växtsugande insekter som bladlöss. Färsk honung är bärnstensfärgad. För att en produkt ska få kallas honung får inget ha tillförts eller borttagits.