Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Gold coins
Foto: Pixabay.com
Länkstig

Helena Sehlin och Sara Landberg tilldelades stipendier av Drottningen

Publicerad

I December 2020 delade Sveriges Drottning ut stipendier ur Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp.

Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp delar årligen ut anslag som kan sökas av studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet.  I år var temat "Fysiska och Psykiska funktionshinder hos barn – riskfaktorer och behandlingsmetoder".

Totalt delades 10 stipendier ut av Drottningen. Bland årets stipendiater återfanns GNCs Helena Sehlin och Sara Landberg.

Bild
Helena Sehlin
Foto: Josefin Bergenholtz

Helena Sehlin är leg psykolog och doktorand vid Gillbergcentrum och Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet. Helena Sehlins stipendium är avsett för projektet ”Internetbaserat stöd och coaching för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – kvantitativa och kvalitativa studier av en intervention”.

"Att få veta att jag skulle få ta emot bidraget från Drottning Silvias Jubileumsfond kändes otroligt hedrande. Ett övergripande syfte med forskningen jag bedriver är att öka kunskapen kring anpassat stöd och behandling till ungdomar och unga vuxna med ADHD och autism, och att de individerna får en egen röst i det. Det känns angeläget och jag är tacksam för det stöd som nu ges för att fortsätta det arbetet," säger Helena Sehlin.

Bild
Online support
Foto: Katerina Holmes/Pexels.com

 

Bild
Sara Landberg
Foto: Fotograf Cecilia

Sara Landberg är doktorand vid Gillbergcentrum, Göteborgs Universitet. Sara Landbergs stipendium är avsett för projektet Randomiserad, kontrollerad behandlingsstudie med bumetanid i patientgrupper med autism”.

”Det betyder otroligt mycket för mig att ta emot detta bidrag från Drottning Silvias Jubileumsfond som stöd för min forskning. Årets tema kring fysiska och psykiska funktionshinder hos barn ligger mig varmt om hjärtat och det är fantastiskt att ett sådant viktigt ämne uppmärksammas," säger Sara Landberg.

 

Bild
Parents and child consultation
Foto: Photographee.eu/Shutterstock.com

(Av Anna Spyrou)