Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Han presenterar forskning vid klimatmötet i Madrid

Publicerad

Sebastiaan Swart, marin forskare vid Göteborgs universitet, kommer att presentera aktuell havsforskning vid COP25, FN:s stora klimatkonferens i Madrid.

Vad är din roll vid mötet?

– Jag företräder Southern Ocean Observing System (www.soos.aq) som medordförande för organisationen. Jag kommer att presentera min forskning den 3 december.

Vad är dina förväntningar?

Sebastiaan Swart– Jag hoppas kunna påverka och informera beslutsfattare och medlemmar inom FN:s klimatpanel om havets roll för klimatet och klimatförändringarna. Men jag kommer också att utbyta kunskap och information med nyckelpersoner i det globala havssamhället och med allmänheten i stort. Det här mötet är viktigt för oss forskare för att kunna få ut vår kunskap om hav och klimat till samhället och politikerna.

Vad kommer du att kommunicera om din forskning?

– Jag kommer att ge två viktiga budskap. Det ena är att havet och särskilt Södra ishavet förändras och är mottaglig för klimatförändringarna. Södra ishavet tar upp 70-90 procent av all havsvärme och hälften av all koldioxid i havet. Det andra budskapet är att vi vet lite om Södra ishavet eftersom vi har så få observationer om därför vet lite om hur Södra ishavet fungerar och varierar.

– Vi måste verkligen få mer samordnade och förbättrade observationer i denna region eftersom den spelar en så stor roll för vårt globala klimat. Idag kan regionen betraktas som en "klimatblind fläck" i vår förståelse för hur jorden fungerar och hur klimatförändringarna kommer att utvecklas nu och in i framtiden.

Förenta nationernas klimatkonferens 2019 (COP25) är FN:s stora klimatkonferens som kommer att hållas i Madrid i Spanien den 2–13 december 2019 under chilensk ledning.

Kontakt:
Sebastiaan Swart, universitetslektor vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, sebastiaan.swart@marine.gu.se ,031-786 5628, 0723-667672