Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GU partner i nytt centrum för artificiell intelligens

Publicerad

Energi- och digitaliseringsminster Anders Ygeman inviger AI Innovation SwedenEnergi- och digitaliseringsminster Anders Ygeman inviger AI Innovation Sweden.

På onsdagen invigdes ett nytt AI-centrum vid Lindholmen Science Park. Göteborgs universitet är medfinansiär och projektet är en del av en bredare satsning på artificiell intelligens och digitalisering som universitetet håller på att lansera.

Igår, onsdagen den 6 februari, invigdes AI Innovation Sweden, ett nationellt centrum för samverkan, forskning och utveckling kring artificiell intelligens. Centrat, som invigdes av digitaliseringsminister Anders Ygeman, ska tillhandahålla resurser, kunskap och data om artificiell intelligens för projektets samarbetspartners och för samhället i stort.

Det är en gemensam satsning där bland annat Chalmers, Vinnova och Västra Götalandsregionen ingår som medfinansiärer. Göteborgs universitet ska ingå som ”founding partner” och bidrar därför inledningsvis med 500 000 kronor per år under treårsperiod med start 2019.

– Göteborgs universitet satsar på att synliggöra och utveckla forskning och utbildning kring AI och digitalisering. Samfinansieringen av AI Innovation of Sweden är en del men vi avsätter också medel för att utveckla kurser inriktade på AI , säger Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för samverkan.

För att få fart på arbetet kommer den nyligen startade universitetsgemensamma samordningsgruppen för artificiell intelligens och digitalisering (SAID) att inom kort att lansera samverkansplattformen #AI@GU.