Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GU lämnar över utlåtande i oredlighetsärende till KI

Publicerad

Göteborgs universitet har utrett ett ärende om misstänkt oredlighet i forskning åt Karolinska Institutet (KI). Utredningen är nu klar och utlåtandet är överlämnat till KI.

Det var förra året som KI tog emot en anmälan gällande misstänkt oredlighet i forskning. Eftersom anmälan gällde en person i ledningen vände sig KI till Göteborgs universitet med en förfrågan om att utreda och handlägga anmälan.

Göteborgs universitet har nu avslutat utredningen och utlåtandet, med motivering och slutsats kring frågan om oredlighet i forskning, är överlämnat till KI.

För Göteborgs universitets del är uppdraget därmed avslutat. Vidare hantering och beslut i frågan ligger hos KI.