Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GU får sin första strategiska lokalförsörjningsplan

Publicerad

Universitetsstyrelsen beslutade den 7 juni om en strategisk lokalförsörjningsplan, den första i Göteborgs universitets historia. Den innehåller långsiktiga strategier för lokalförsörjningen och utgör även ett stöd för stora utvecklingsprojekt som exempelvis Campus Näckrosen och Medicinareberget.


– Lokaler är en strategiskt viktig men kostsam resurs. Med en universitetsövergripande lokalförsörjningsstrategi kan vi effektivisera samtidigt som vi utvecklar våra lokaler för verksamhetens bästa, säger universitetsdirektör Jörgen Tholin.

Den strategiska lokalförsörjningsplanen, som ska gälla fram till 2040, var bara ett av många beslut vid universitetsstyrelsens sista möte för terminen. Med koppling till lokaler fattades även ett inriktningsbeslut för verksamheten på och kring Medicinareberget. Detta innebär ”att samla forskning och utbildning inom life science vid Göteborgs universitet, samt att verka för att i samverkan med VGR och Chalmers samla de relevanta verksamheter som befruktar varandra för att därmed skapa mervärden för forskning, utbildning, sjukvård och även näringsliv.”

Andra beslutsärenden

Universitetstyrelsen beslutade också om en arbetsordning för en ny organisation för lärarutbildningen, ett nytt verksamhetsuppdrag för Universitetsbiblioteket och universitetets planerings- och budgetförutsättningar för treårsperioden 2017-2019, även det ett inriktningsbeslut.

Beslut om kravprofil för ny rektor

Slutligen beslutade styrelsen om en kravprofil för ny rektor samt om regler för utseende av den rådgivande hörandeförsamlingen och fördelningen av dess ledamöter. Detta inför att Pam Fredmans nuvarande uppdrag som rektor för Göteborgs universitet går ut 30 juni 2017 och att en ny rektor ska utses.