Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgsforskare delaktig i upptäckten av ny fågelart

Publicerad

En ny fågelart har upptäckts i nordöstra Indien och angränsande delar av Kina av en internationell forskargrupp från Sverige, Kina, USA, Indien och Ryssland, där professor Urban Olsson från Göteborgs universitet ingår.

Himalayatrast på en sten.

Himalayatrast Zoothera salimalii Dulongjiang, foto Craig Brelsford.

Fågeln, som är avlägset släkt med våra svenska trastar, har fått namnet himalayatrast, Zoothera salimalii.

Fått namn efter indisk ornitolog

Arten har fått sitt vetenskapliga namn efter den berömde indiske ornitologen Dr Sálim Ali (1896–1987), för att uppmärksamma hans enorma betydelse för utvecklingen av indisk ornitologi och naturskydd.

Bergen i Yunnan provincen i Kina.Himalayatrasten är lokalt talrik, men har förbisetts tills nu på grund av att den liknar en annan art. Den upptäcktes genom att två av forskarna under fältarbete i östra Himalaya konstaterade att vad som hittills betraktats som en art, bergtrast Zoothera mollissima, i själva verket är två olika arter.

− Forskarna noterade att ”bergtrastarna” som förekom i skogen hade en vacker melodisk sång, medan de ”bergtrastar” som observerades i den alpina miljön ovanför trädgränsen hade en strävt raspande omusikalisk sång, säger Urban Olsson vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Kan röra sig om fler arter

Himalayatrast i forskares hand.Studier av exemplar i flera länders museisamlingar insamlade under mer än hundra års tid bekräftar att det finns skillnader mellan de två grupper av ”bergtrastar” som förekommer på olika höjd i olika miljöer i östra Himalaya.

Litteraturstudier visade att den skogslevande arten saknade namn. Den art som lever i alpin miljö föreslogs byta namn till alptrast, men behålla den ursprungliga artens vetenskapliga namn, Zoothera mollissima.

Forskaren Urban OlssonGenetiska studier av Urban Olsson avslöjar dessutom att det inte bara handlar om två arter, utan kan röra sig om fyra olika trastarter som varit genetiskt åtskilda i flera miljoner år.

− Studier av de genetiskt distinkta ”bergtrastarna” i Sichuanprovinsen i centrala Kina visade att även de var unika i fjäderdräkt, kroppsform, sång och ekologi, säger Urban Olsson.

Bergtrastarna i Sichuanprovinsen var sedan tidigare klassificerade som en underart av ”bergtrast” och får nu det svenska namnet sichuantrast. Den eventuella fjärde arten i komplexet har inte med säkerhet observerats sedan de tre avvikande exemplaren insamlades i början av 1900-talet, och forskarna planerar därför ytterligare studier av denna.

Under de senaste 15 åren har cirka fem nya fågelarter upptäckts årligen i världen, den övervägande majoriteten i Sydamerika. Himalayatrasten är endast den fjärde nya fågelarten som upptäcks i Indien sedan landet blev självständigt 1947.


För ytterligare information kontakta:
Urban Olsson, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskaper, Göteborgs universitet
Email: urban.olsson@bioenv.gu.se Tel: 031 786 3453


Artikel:
Per Alström, Pamela C. Rasmussen, Chao Zhao, Jingzi Xu, Shashank Dalvi, Tianlong Cai, Yuyan Guan, Ruiying Zhang, Mikhail V. Kalyakin, Fumin Lei and Urban Olsson
Integrative taxonomy of the Plain-backed Thrush (Zoothera mollissima) complex (Aves, Turdidae) reveals cryptic species, including a new species. Avian Research. [doi] (Open Access)

Foto:

Bild 1. Himalayatrast Zoothera salimalii, Dulongjiang, Yunnan province, Kina, juni 2014. Foto: Craig Brelsford (www.craigbrelsford.com)

Bild 2. En av forskarna på jakt efter “bergtrastar”, 4600 m ö.h., Meilixue Shan, Yunnan, Kina, juni 2014. Foto: Zhao Chao

Bild 3. Himalayatrast Zoothera salimalii, Dulongjiang, Yunnan province, Kina, juni 2014. Foto: Per Alström

Bild 4. Porträtt professor Urban Olsson

 
Foton och ljudinspelningar

Får publiceras fritt i samband med rapportering av denna studie, med angivande av fotografens/ljudinspelarens namn.