Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet toppar ny ranking av lärarutbildningarna

Publicerad

Utbildningen till grundskollärare vid Göteborgs universitet kommer på första plats i en ny ranking av lärarutbildningarna i Sverige. Rankingen baseras på uppgifter om de studenter som börjar på utbildningen.

Det är den svenska universitetsrankingen Urank som för första gången tagit fram vissa uppgifter om studenterna på den nya lärarutbildningen som startade läsåret 2011/12. Uppgifter som redovisas är betyg i gymnasiet och resultat på högskoleprovet, kvarvaro och studenternas bakgrund.

Maria Jarl, ordförande i Lärarutbildningsnämnden, tycker det är glädjande att Göteborgs universitet faller väl ut i rankingen. Men samtidigt är det inget som förvånar henne.

− Göteborgs universitet har en attraktiv lärarutbildning med hög kvalitet. Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och det är en av förklaringarna till att rankingen genomgående visar positiva resultat för Göteborgs universitets del när det gäller studenternas kvarvaro och prestationsgrad på utbildningen, säger hon.

Urank har även rankat ämneslärar- och förskollärarutbildningarna i landet. Här kommer Göteborgs universitet på andra respektive sjätte plats bland de 20-tal lärosäten där utbildningarna finns.

Om Urank
Urank är en association som årligen genomför en ranking av svenska lärosäten baserad på statistik från Universitetskanslersämbetet, SCB och annat officiellt material.