Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet i Almedalen

Publicerad

Det fria ordets framtid. Life science – en bransch i omvandling. Hur får vi fler och bättre ma/no-lärare? Det är några av rubrikerna på seminarier som forskare från Göteborgs universitet medverkar vid under årets politikervecka i Almedalen på Gotland. Universitetet medverkar för andra året på den Västsvenska arenan.


Med start måndag 1 juli finns Göteborgs universitets rektor Pam Fredman och forskare från de flesta vetenskapsområden på plats i Almedalen. Medverkan på den Västsvenska Arenan innebär att Göteborgs universitet, Chalmers, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och Västsvenska Handelskammaren samlas under ett och samma tak. Syftet är att sätta fokus på frågor som är angelägna för hela Sverige och att presentera förslag till regionala lösningar på nationella utmaningar. De större teman som tas upp på den gemensamma arenan handlar om hållbart samhällsbyggande, samverkan för innovation och kompetensförsörjning.

Av totalt 37 seminarier och 180 talare på den Västsvenska arenan är Göteborgs universitet engagerat vid 13 olika evenemang med ett 20-tal forskare. Rektor Pam Fredman deltar vid flera seminarier under veckan, både som paneldeltagare och bland publiken.

– Almedalen är en unik mötesplats där du har möjlighet att träffa och diskutera viktiga frågor med merparten av Sveriges politiker, näringslivsföreträdare och journalister. Den stora mängden intressanta seminarier är dessutom en fantastisk källa till inspiration och nya insikter, säger Pam Fredman.

Bland veckans programpunkter presenterar på måndagen Göteborgs universitet, Stampen Media Group och Bok & Bibliotek ett gemensamt initiativ för att värna press- och yttrandefriheten. Under onsdagen, som mest ägnas åt området life science, arrangerar bland annat Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet ett seminarium om patientmakt. Johan Assarsson, som nyligen presenterade sin patientmaktsutredning, deltar. Vid ett seminarium på torsdagen presenterar Göteborgs universitet och Göteborgs stad ett gemensamt initiativ för att attrahera fler lärarstudenter till matematik och naturvetenskap, ämnen där det idag råder en alarmerande brist på behöriga lärare.

Under veckan har journalister möjlighet att närvara på seminarier och boka in enskilda intervjuer.

För mer information:
Ann-Charlotte Schützer, telefon: 076–618 6390, e-post: ann-charlotte.schutzer@gu.se