Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet etablerar Segerstedtinstitutet

Publicerad

Idag, onsdagen 1 juli, presenterades det nya Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet på ett seminarium i Almedalen. Institutet skapas genom ett uppdrag från regeringen och ska vara ett nationellt resurscentrum mot våldsbejakande ideologier och rörelser.

– Arbetet för att minska rekryteringen till våldsbejakande organisationer är en global samhällsutmaning som kräver ny kunskap och nya infallsvinklar. Genom att inrätta Segerstedtinstitutet vill Göteborgs universitet bidra till detta svåra arbete. Inte minst är unga och skolmiljöer viktiga målgrupper, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

Det nya institutet har fått namnet Segerstedtinstitutet efter Torgny Segerstedt och Ingrid Segerstedt Wiberg, båda välkända för sitt tydliga ställningstagande mot nazismen och för sitt arbete för mänskliga rättigheter och allas lika värde. I det formella uppdraget från regeringen framgår:

 ”Göteborgs universitet ska utveckla och sprida kunskap och metoder för att minska rekryteringen av människor till våldsbejakande ideologier och rörelser och till rasistiska organisationer.”

Detta ska bland annat ske genom att ta fram rapporter och analyser som kan spridas till yrkesgupper som exempelvis socionomer, lärare, fritidspedagoger och poliser. Institutet ska även samla, systematisera och vidareutveckla erfarenheter av olika fungerande arbetsmetoder, såväl förebyggande som när det gäller att få människor att lämna våldsbejakande ideologier. Ett exempel på befintlig metod som kommer att ingå som en del av Segerstedtinstitutets verksamhet, är Toleransprojektet som utarbetats av Kungälvs kommun i samverkan med Göteborgs universitet.

Inga forskningsmedel är knutna till det nya institutet. Däremot planerar regeringen att från 2016 utlysa forskningsmedel inom området, som ska sökas i konkurrens. På sikt är målsättningen att Segerstedtinstitutet ska bedriva egen forskning.

Nu inleds en uppbyggnadsfas. Första steget blir att planera för verksamhetens innehåll och hur Segerstedtinstitutet ska organiseras.

– Vi kommer att bjuda in en bred samling av forskare inom många olika områden att delta i en dialog kring hur institutet bäst ska kunna ta sig an regeringens uppdrag. Ett effektivt arbete mot rekrytering till våldsbejakande ideologier och organisationer ger stora vinster för samhälle, både mänskliga och ekonomiska. Det är därför viktigt att alla goda krafter samverkar, säger Christer Mattsson, tillförordnad föreståndare för Segerstedtinstitutet under dess uppbyggnadsfas.

Se intervjun med Mona Sahlin, Pam Fredman och Christer Mattson

För mer information:

  • Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet, telefon: 076–618 63 90
  • Christer Mattsson, tillförordnad föreståndare Segerstedtinstitutet, telefon: 070–257 48 36