Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgare nöjda med sin stad men önskar ökad kameraövervakning

Publicerad

För andra året i rad genomfördes 2017 SOM-undersökningen i Göteborg. En lokal undersökning med fokus på frågor om demokrati, tillit, boende och infrastruktur i staden.

Undersökningen avrapporteras i SOM-undersökningen i Göteborg 2017

Undersökningsresultaten bekräftar många mönster från 2016: göteborgarna är nöjda och stolta över sin stad och en klar majoritet, 77 procent, skulle rekommendera andra att flytta till Göteborg jämfört med endast 5 procent som inte skulle det. 90 procent eller fler av de svarande håller med om att staden har ett rikt kulturutbud, många bra restauranger och många platser där man kan träffa vänner. 75 procent tycker att staden har en fungerande kollektivtrafik men bara 53 procent håller med om att Göteborg är en trygg och säker stad. Många göteborgare säger att det är svårt att hitta en bostad i sitt område, men de allra flesta är samtidigt nöjda med sina nuvarande boenden. Mest nöjda är boende i Västra Göteborg, Västra Hisingen och Centrum, minst nöjda är boende i Östra Göteborg och Angered - men även här är väldigt få missnöjda.

Mellanmänsklig tillit är en företeelse som mäts i alla typer av SOM-undersökningar. Sverige är ett höglitarland och Göteborg är inget undantag, men i Göteborgsundersökningen ser vi att det finns stora skillnader mellan bostadsområden. Framförallt är tilliten till människor i det egna området signifikant lägre i mer resurssvaga områden än i resursstarka. Boende i de mer resurssvaga områdena i staden är också den enda gruppen som har lägre tillit till personer i det egna området än till människor generellt.

Lokala sakfrågor
Göteborgarna får också ta ställning till en rad olika lokala politiska förslag. Mest positiva är Göteborgarna till ökad kameraövervakning på allmän plats. Hela 76 procent av de svarande tycker att detta är ett bra förlag att jämföra med endast 10 som tycker att det är dåligt och 14 procent som inte tar ställning. Detta speglar en allmän trend i Sverige där fler och fler blir positiva till kameraövervakning på allmän plats.

Andra relativt populära sakförslag är att omfördela mer resurser från rika till fattiga stadsdelar och införa tiggeriförbud. Minst populärt är att införa lottning till populära skolor och att bygga bostäder på heden. Opinionen kring trängselskatter i staden är negativ och har inte förändrat sedan mätningen 2016. Det uppmärksammade infrastrukturprojektet Västlänken har tappat ytterligare i stöd sedan ombyggnationerna i staden påbörjades och närmar sig nu samma nivåer som förslaget om trängselskatter. 33 procent av göteborgarna är positiva till Västlänken medan 47 procent är negativa.

Läs mer i rapporten SOM-undersökningen i Göteborg
SOM-undersökningen i Göteborg 2017

Om undersökningen
SOM-undersökningen i Göteborg skickades under hösten och vintern 2017 ut till 5000 slumpmässigt utvalda personer mellan 16–85 år boende i Göteborgs kommun. Nettosvarsfrekvensen var 56 procent. Se rapporten för fullständig metodredovisning.