Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göran Landberg blir föreståndare för nytt centrum för molekylär medicin

Publicerad

Göran LandbergProfessor Göran Landberg får uppdraget att bygga upp och leda det nya Wallenberg Centre of Molecular and Translational Medicine vid Göteborgs universitet. Beslutet togs av rektor Pam Fredman i veckan. Det nya centrat är en del av en storsatsning på svensk life science med målet att Sverige ska återta en världsledande position inom området.

– Jag är både glad och hedrad över förtroendet att få vara med och bygga upp det nya centrat. Det är en fantastisk möjlighet att bidra till utvecklingen av life science regionalt, nationellt men också internationellt, säger Göran Landberg, professor i patologi och idag en av sex områdeschefer på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Som föreståndare kommer Göran Landberg inledningsvis att arbeta med rekryteringsprocessen för de karriärtjänster som planeras inom ramen för centret. Rekryteringen av unga forskare kommer till viss del att samordnas med Lunds universitet, Linköpings universitet och Umeå universitet som gör liknande satsningar, också de med stöd av Wallenbergstiftelsen.

Göran Landberg kommer också att ansvara för samordning av satsningen med samarbetsparterna Västra Götalandsregionen och Astra Zeneca. Det blir också hans ansvar att skapa bästa tänkbara förutsättningar för rekryterade yngre forskare att på sikt bli internationella toppforskare.

– Som rektor och ytterst ansvarig för det nya centrat, känner jag mig väldigt nöjd med valet av föreståndare. Göran Landberg har rätt kvalifikationer för uppdraget, säger Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet.

Som föreståndare kommer Göran Landberg att vara direkt underställd rektor under uppbyggnaden av det nya centrat.

Om Göran Landberg

Göran Landberg är professor i patologi och rekryterades till Göteborgs universitet våren 2012. Innan dess hade han startat upp ett bröstcancercentrum vid The Christie i Manchester, ett av Europas största cancersjukhus.

Hans forskning är bland annat inriktad på att hitta nya behandlingsformer mot besvärliga former av bröstcancer. Han har haft en delad anställning, och också fungerat som en av sex områdeschefer på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Om centrat

Wallenberg Centre of Molecular and Translational Medicine är ett nytt centrum vid Göteborgs universitet. Centrat byggs i samarbete med Västra Götalandsregionen och Astra Zeneca. Tät samverkan mellan aktörerna ska säkerställa att resultaten av grundforskningen snabbt ska leda till nya behandlingsmetoder och komma patienter till gagn.

Vid Göteborgs universitet kommer drygt tio nya karriärtjänster för unga forskare att tillsättas. De får dessutom mycket goda förutsättningar och ska addera till den framgångsrika forskning som redan idag finns vid Göteborgs universitet, Astra Zeneca och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Satsningen omfattar 620 miljoner kronor under en tioårsperiod. Wallenbergstiftelsen har tidigare beslutat att bidra med 270 miljoner, Västra götalandsregionen med 150 miljoner kronor, Astra Zeneca med tid och resurser omfattande 40 miljoner kronor, medan Göteborgs universitet går in med 160 miljoner kronor.