Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fridlund och Nelhans om Naturvetare i kriget mot terrorismen

Fridlund och Nelhans om Naturvetare i kriget mot terrorismen - En essä i det sista numret av Tvärsnitt

Mats Fridlund och Gustaf Nelhans skriver om Naturvetare i kriget mot terrorismen - En essä i det sista numret av Tvärsnitt

Det finns en tydlig 11 septembereffekt inom amerikansk forskning. Den märks inom forskning om biologiska vapen men även inom geografisk informationsvetenskap — de system som ligger till grund för GPS. Båda disciplinerna har utformat sin forskningsagenda i linje med det nya säkerhetsakademiska tänkandet och erbjuder vetenskaplig assistans i kriget mot terrorismen. Även inom andra natur-, bio- och ingenjörsvetenskaper har mer och mer forskning relaterats till terrorism.

Essän finns att läsa på Tvärsnitt.