Bild
man i ateljé leende
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Från Toronto till Göteborg för konst på HDK-Valand

Shawn Vieron bor i Toronto och studerar på programmet Sculpture/Installation på Ontario College of Art & Design University (OCAD). Denna vårtermin har han dock valt att spendera på HDK-Valand i Göteborg för att läsa på kandidatprogrammet i fri konst.

Att göra en utbytestermin under studietiden på OCAD, en av HDK-Valands många partneruniversitet, är valfritt. Men för Shawn var det en självklarhet att söka ett utbyte.
– Att studera innebär ju att samla nya erfarenheter och just därför kunde jag inte låta denna möjlighet till erfarenheten gå förbi, säger Shawn.

Utresandet från OCAD sker under det tredje året av fyra, medan klasskamraterna som Shawn studerar tillsammans med på HDK-Valand, läser sitt andra år av tre. I valet av utbytesskola tittade Shawn på många partneruniversitet, främst inom Europa men även Korea, som han var nyfiken på att besöka.
– Något som jag minns stack ut med HDK-Valand var den nära kopplingen till forskning. Det verkade hända mycket inom det området, vilket kändes intressant.

En annan avgörande faktor som lockade var möjligheten att få en egen ateljé. Något som OCAD, på grund av det stora antalet studenter i kombination med begränsat utrymme, inte erbjuder förrän det sista året. Men att valet skulle hamna på just Sverige och Göteborg var kanske snarare en slump.
– Om jag ska vara ärlig så hade jag väldigt dålig koll på geografin när det kommer till de nordiska länderna tidigare. Detta är första gången jag besöker Europa och det var först när jag kom hit som jag förstod vart Sverige och kringliggande länder är placerade. Det känns lustigt nu i efterhand för nu har jag såklart mycket mer koll, skrattar Shawn.

rum med arbetsplats och pågånede konstprojekt runtomkring
Foto: Natalie Greppi

Kandidatprogrammet i fri konst på HDK-Valand bedrivs på svenska men eftersom programmet denna termin har en utbytesstudent har man anpassat språket till engelska.
– Det har gått riktigt bra, när jag är med så byter mina klasskamrater till engelska. Även utanför skolan funkar det okej, alla verkar kunna engelska. Men nu när jag är här tycker jag bara att det är rättvist att jag lär mig lite svenska, så jag försöker. Jag vill gärna bekanta mig med skandinavisk kultur och passa på att lära mig av miljön runt mig som en del av erfarenheten av utbytesterminen.


Ett lugnare tempo
Shawn, som stannar i Göteborg till juni, ser en hel del likheter mellan Sverige och Kanada och uppskattar exempelvis det bekanta i väder och klimat och den vackra naturen.

– Det finns mycket natur som bevaras här och jag upplever att naturreservaten är mer tillgängliga och används flitigt av svenskar, vilket är en positiv överraskning.

En skillnad kopplat till utbildningen är vad Shawn beskriver som en bättre balans mellan studietid och fritid.
– Schemat är upplagt på ett annat sätt vilket ger större flexibilitet och en bra variation av föreläsningar, workshops och samtal, det är annorlunda än vad jag är van vid. Jag tror att det är ett lite långsammare tempo här över lag än livet i Torontos stadskärna, och jag menar det på ett bra sätt, säger Shawn med ett leende.

En annan sak som skiljer sig mellan utbildningarna är att klassen på HDK-Valand är betydligt mindre. Samt att man, förutom de valbara kurserna, läser hela utbildningen i samma klass. Detta ger att man hinner lära känna sina studiekamrater och sina lärare. 
– Mina professorer är verkligen tillgängliga, vi kan ha, och har haft många bra och fria samtal och jag känner mig inte begränsad i vad jag får prata om. Jag förstår det som att det är en naturlig del av studentupplevelsen här, att lära känna dina klasskamrater, skapa nätverk och varaktiga minnen.

Bild
människa sittande skrattar
Foto: Natalie Greppi

Lärdomar att ta med sig
Shawn ser erfarenheten av att vara långt hemifrån som något konstruktiv.
– Många av de lärdomar jag tar med mig är erfarenheter som jag har gjort även utanför skolan. Att se till att jag tar mig tid att göra de enkla sakerna. Meditera, träna, lära mig av nya människor. Jag tror att min vistelse här har gjort att mina personliga värderingar har blivit tydligare.

Shawn menar att hans konstnärliga praktik rent metodiskt och materiellt inte har förändrats av tiden på HDK-Valand men däremot har hans sätt att reflektera över sin egen konst.
– Det finns vissa teman och ämnen som jag jobbade med i Toronto som jag kommer på mig själv med att återvända till här, trots att jag befinner mig i en helt annan miljö. Dessa områden måste då uppenbarligen vara viktiga för mig och värda att fortsätta utveckla. Jag tror att tiden här har gett mig ett större självförtroende kopplat till hur jag beskriver min konstnärliga praktik och att fatta beslut kopplade till mitt arbete. Jag har numera lättare att formulera rätt frågor som i sin tur ger rätt svar för att komma vidare i processen.


Hans konstnärliga praktik sträcker sig över en bredd av att rita, måla, kreativt skrivande och att samla in material inom urbana utforskningar och gemenskap.
– Den här processen är ett sätt för mig att tänka igenom materialforskning i mina skulptur- och installationsarbeten. Mina intressen hålls till viss del öppna och inspireras av osäkerheter i vardagen, men på senare tid återkommer jag till ämnen som handel och arbete, spiritualitet, kulturell förskjutning, materiell kultur och apokalypsen.

bildäck med textil, händer som arbetar
Pågående arbete i ateljén
Foto: Natalie Greppi

Utställning i Vänersborg i april
Just nu jobbar Shawn tillsammans med sina klasskamrater med att färdigställa en utställning Många bäckar små, som öppnar den 26 april i Vänersborgs konsthall.
– Mitt arbete för den här utställningen bygger på Saab som både fordonstillverkare och militärt försvarsföretag. Denna forskning föranleddes av Saab Automobiles konkurs 2011 och dess inverkan på Vänersborgsbor som arbetade på monteringsfabriken i Trollhättan. Jag använder kamouflagenät som huvudmaterial i detta arbete för att associera fysiska och kulturella effekter av militär produktion inom samhällen.

En sista fråga: kommer du tillbaka till Sverige?
– Ja, jag kommer definitivt tillbaka, och gärna snart! Jag vill gärna se dom norra delarna av landet och norrsken. Jag har absolut mer kvar här att utforska!

 

Fakta om utbytestermin

På HDK-Valand erbjuds utbytesterminer på de flesta av våra kandidat- och masterprogram. I flera fall tas inresande studenter emot både under vår och höstterminen. HDK-Valand har partneravtal med ca 90 läroverk runt om i världen.
Några av dessa är:

  • School of Visual Arts i New York
  • Hongik University i Seoul
  • IED i Italien
  • The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation i Danmark
  • Aalto University i Helsingfors
  • University of the Arts i London