Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsmedel till projekt om stilla saker, skandinaviska domstolar och migrationskontroll

Publicerad

Hela fem projekt vid institutionen för global studier tilldelas fleråriga medel från Vetenskapsrådet i 2019 års utlysning.

På måndagen meddelade Vetenskapsrådet vilka forskningsprojekt som tilldelas projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap och projektbidrag för forskning om migration och integration.

Institutionen för globala studier tilldelas tre av rådets projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap.

Staffan Appelgren vill i forskningsprojektet Stilla saker: hem, hållbarhet och relationer till ting bortom cirkulering undersöka våra relationer till de föremål som stannar kvar i hemmen, så kallade ”stilla saker”, och ta reda på vad som gör att vi behåller saker under lång tid, istället för att slänga, skänka eller sälja.

– Vi står inför en allvarlig klimat- och miljöutmaning där vår relation till föremålen omkring oss är en viktig pusselbit. När vi nyköper förbrukar vi begränsade naturresurser och när vi slänger ökar avfallsvolymerna. Många hoppas att återvinning och återbruk ska lösa problemen, men det räcker inte, säger Staffan Appelgren. 

Projektet genomförs tillsammans med Anna Bohlin under fyra års tid och har tilldelats 4 400 000 kronor.

Johan Karlsson Schaffers projekt Domstolarnas politik i Skandinavien: En jämförande studie av beslutsfattande i de högsta domstolarna har också tilldelats forskningsmedel. Projektet vill undersöka hur de högsta domstolarnas beslutsfattande, i fall som berör politiskt omtvistade sakfrågor, formats av förändrade institutioner, lagar och regler i Skandinavien.

– Tidigare brukade domstolar i Skandinavien foga sig efter regering och parlament, men i dag påstår initierade bedömare att de ägnar sig åt aktivism genom att överpröva demokratiskt fattade beslut. Bara på senare tid har de högsta domstolarna i Skandinavien avgjort kontroversiella mål som rört till exempel straff för narkotikabrott eller för innehav av vissa typer av barnpornografi, lokala förbud mot tiggeri, regler för utvisning eller utlämning av utländska medborgare, och EU-rättens överhöghet, säger Johan Karlsson Schaffer.

Projektet är ett samarbete mellan forskare i Göteborg och Bergen och leds av docent Johan Karlsson Schaffer, institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. I projektgruppen ingår också professor Gunnar Grendstad (UiB), docent Anna Wallerman (Göteborgs universitet), Jon Kåre Skiple och Henrik Litleré Bentsen (NORCE) samt Olof Larsson (Göteborgs universitet). Forskningsprojektet drivs under tre år och har tilldelats 4 338 252 kronor.

Negotiating the Middle Ground: Indigenous Cosmopolitical Brokerage in Latin America är det tredje projektet som tilldelats projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap och leds av Anders Burman. Projektet har tilldelats totalt 5 200 000 kronor för fyra år.

Vid institutionen för globala studier har även två projekt tilldelats projektbidrag för forskning om migration och integration. Båda projekten tillhör forskningsområdet internationell migration och etniska relationer (IMER).

Camilla Orjuela har fått 4 375 805 kronor för projektet Transnationella liv i förtryckets skugga: Unga i diasporan och kampen om demokratin som genomförs tillsammans med Arne Wackenhut, institutionen för globala studier och Nicole Hirt, German Institute for Global and Area Studies, Hamburg. Projektet vill undersöka hur auktoritära stater försöker vinna stöd hos unga i diasporan. Projektet kommer också att titta närmare på hur den andra generationens migranter organiserar motstånd mot auktoritära staters förtryck.

– Genom att fokusera på transnationella relationer och aktivism i relation till det ”hemland” föräldrarna flytt från, får vi en bild av andra generationens invandrare som inte bara en grupp som behöver integreras i vårt samhälle, utan också som potentiellt viktiga aktörer för demokrati.

Joakim Berndtsson har fått 4 453 600 kronor för projektet Migrationskontroll på entreprenad: Utlokalisering av EU:s gränser till Afrika. Projektet vill studera de insatser som EU har gjort för att minska antalet flyktingar som inneburit att kontroll och ansvar för migrationskontroll överförts till andra länder och icke-statliga aktörer.

– Syftet med projektet är att bidra med ny kunskap om denna utlokalisering av migrationskontroll, speciellt i relation till den Afrikanska kontinenten, säger Joakim Berndtsson.

I projektet medverkar Joakim Berndtsson, Joseph Trawicki Anderson och Anja Karlsson Franck från institutionen för globala studier, som också är aktiva forskare vid Centrum för global migration vid Göteborgs Universitet. I projektet ingår även tre forskare från Amsterdams universitet: Polly Pallister-Wilkins, Saskia Bonjour, samt Darshan Vigneswaran, som också är en av föreståndarna för Institute for Migration and Ethnic Studies vid Amsterdams Universitet.

Samtliga beviljade projekt inom humaniora och samhällsvetenskap och projektbidrag för forskning om migration och integration finns på Vetenskapsrådets webbsida.