Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsmedel till Ingrid Martins Holmberg

Publicerad

Ingrid Martins Holmberg, lektor vid Institutionen för Kulturvård och forskningskoordinator för Curating the City vid Centrum för kritiska kulturarvsstudier, får totalt 7,4 miljoner från Vetenskapsrådet för det fyraåriga projektet Betydande bevarande. En undersökning av kulturarvsvärdering i vardagliga kontexter. Medforskare är Dr. Elena Bogdanova, ekonomisk sociologi.Projektet har ett tvärvetenskapligt upplägg och kommer att fokusera bebyggelsebevarande praktiker som ett engagemang i närmiljön, bortom socio-ekonomiska faktorer och konventionella kulturarvsanspråk. Projektet är nära kopplat till forskningsklustret Curating the City.

− Vi är väldigt glada över att få medel till detta projekt som kommer att stärka en ny inriktning inom kulturarvsforskningen, säger Ingrid Martins Holmberg. Det vi särskilt ska studera är dels hur såväl vanliga människor som professionella hantverkare förhåller sig rent konkret till principer om varsamhet gentemot spår av det förflutna i befintlig bebyggelse. Målet är att vårt forskningsprojekt ska ge ny kunskap om nyckelsituationer för socio-materiell hållbarhet. Detta är frågor som blir allt mer akuta och som kräver att vi bättre förstår människors omsorgshandlingar. Dessa handlingar ses här som uttryck för hållbarhet och en framtid där spår som minner om ”det förflutna” inte avskiljs och lättvindigt avfärdas som omodernt.

För frågor om projektet kontakta Ingrid Martins Holmberg, ingrid.holmberg@conservation.gu.se

Foto av Ola Sandberg