Bild
En kvinna i arbetskläder framför ett bygge
Forskare på internationell konferens bjuds in att dela med sig av kunskap om genus, arbete och plats.
Foto: Pexels/Mikael Blomkvist
Länkstig

Forskning om genus, arbete och plats lyfts fram på internationell konferens

Publicerad

Vissa typer av kroppar passerar obemärkt på vissa platser, medan andra ses som normbrytare genom sin blotta fysiska närvaro i rummet. Få studier analyserar hur genus, arbete och plats samverkar i skapandet av organisationers genusmönster, och hur de påverkar kvinnors och mäns arbetsvillkor. Därför arrangerar Ulrika Jansson, forskare och utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, två forskarsessioner på den internationella konferensen för The American Association of Geographers.

Bild
Porträttbild på Ulrika Jansson
Ulrika Jansson, filosofie doktor i arbetsvetenskap och utredare vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet.
Foto: Roland Andersson

– Att arbete är könskodat är väletablerat inom forskning. Olika yrken, befattningar och arbetsuppgifter är könsmärkta, det vill säga antas vara mer eller mindre lämpade för ett visst kön, säger Ulrika Jansson, som arrangerar sessionerna tillsammans med forskarkollegan Lena Grip på Karlstadsuniversitet.

Arbetsmarknaden är också en del av att skapa och återskapa genusrelationer. Den formas med andra ord av uppfattningar om könsspecifika ’lämpliga’ arbetsuppgifter, men den är också aktiv i att skapa dessa uppfattningar. Även inom organisationer skapas föreställningar om huruvida kvinnor eller män är lämpade för ett visst yrke eller vissa arbetsuppgifter.

– För att verkligen förstå arbetslivets genusrelationer, och hur de påverkar kvinnors och mäns arbetsvillkor, behöver könskodning av både arbete och plats förstås som en enhet. Vi har därför bjudit in forskare, som på olika sätt intresserar sig för just samverkan mellan dessa olika perspektiv, för att dela med sig av sin kunskap på konferensen. Vi hoppas på många kreativa samtal i en internationell kontext, för vidare analyser och samverkan inom fältet, säger Ulrika Jansson.  

Den årliga konferensen för the American Association of Geographers (AAG) äger rum 25 februari till 1 mars och är i år helt digital. AAG är en ideell vetenskaps- och utbildningsorganisation som grundades 1904. Dess medlemmar från nästan 100 länder delar intressen för geografins teori, metoder och praktik. Årskonferensen är ett forum för att mötas och dela kunskap med varandra.

Läs mer om sessionerna och konferensen på konferensens webbplats

 

Tidigare publicerat av Nationella sekretariatet för genusforskning i ämnet