Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskning om fördelning av hälsoresurser får anslag

Anders Herlitz, Marie Curie fellow i praktisk filosofi på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori har fått forskningsanslag från Vetenskapsrådet för sitt projekt Bra och rättvis fördelning av hälsorelaterade resurser. Anslagets belopp är 3 560 000 kronor.

Anders Herlitz projekt kommer att vara baserat vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm där det finns en grupp som arbetar med populationsetik. Han har sedan tidigare även ett samarbete med forskare vid Harvard University och Rutgers University.

Vad går ditt projekt ut på?

– Jag forskar om bioetik på populationsnivå och jämförbarhetsproblem, och ska utveckla en teori om hur man kan fatta beslut om fördelning av hälsorelaterade resurser – på basis av att substantiella principer endast delvis kan bestämma hur man bör handla. Idén är att utveckla en så kallad hybridteori där substantiella principer tilldelas rollen att bestämma vad som är oacceptabelt. Och att en beslutsprocess som möter relevanta giltighetskriterier används för att bestämma vilket av de resterande alternativen man bör välja.

Vad betyder anslaget för din forskning?

– Att jag kan fortsätta arbeta med min forskning i lugn och ro, men också att jag får en möjlighet att fördjupa mig i angränsande forskningsområden inom populationsetik genom samarbeten med forskare vid Institutet för framtidsstudier.

Vad innebär denna nyhet för dig?

– Det är helt fantastiskt! Jag skulle ha blivit arbetslös vid årsskiftet, men nu får jag möjlighet att forska i ytterliga fyra år, och förhoppningsvis kommer utfallet av det här projektet leda till att jag kan fortsätta ännu längre.

Kontaktuppgifter till Anders Herlitz