Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskare i filosofihistoria och latin söker svar om medeltida aristotelisk logik

Christina Thomsen Thörnqvist, professor i latin vid Göteborgs universitet, har beviljats 17,8 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att bygga en forskningsmiljö som jobbar med frågor som rör aristotelisk logik under medeltiden.

Christina Thomsen Thörnqvist.– Anslaget ger oss en fantastisk möjlighet att bygga vidare på den internationella forskningsmiljö i klassiska språk och filosofihistoria som vuxit fram vid Göteborgs universitet det senaste decenniet, säger Christina Thomsen Thörnqvist.

Projektet En lucka i vårt vetande: Den medeltida aristoteliska logiken 1240−1360 kommer att bli ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare i latin och filosofihistoria vid Göteborgs universitet (Christina Thomsen Thörnqvist samt Ana María Mora-Márquez), Université de Lille (Leone Gazziero) i Frankrike och Université de Genève (Laurent Cesalli).

– Vi ska tillsammans kartlägga en avgörande brytningspunkt i logikens utveckling. Den ägde rum under 1200-talet och den kunskapslucka vi har om denna period påverkar våra förutsättningar att förstå vad som händer senare i utvecklingen – därför är detta en viktig uppgift att lösa, som kräver internationellt samarbete.

Forskningsmiljön kommer att vara placerad på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet.

– Vi kommer dessutom att rekrytera flera juniora forskare till projektet, säger Christina Thomsen Thörnqvist.

Kontakt

Christina Thomsen Thörnqvist
Professor, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
christina.thornqvist@gu.se
+46 31 786 4348
0766-184348

Läs mer om Christina Thomsen Thörnqvists forskning och publikationer


Länk till nyhet med listan över samtliga forskare vid Göteborgs universitet som fick bidrag ur Vetenskapsrådets utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap 2018.

Foto: Monica Havström