Bild
Alexander Andersson, doktorand i filosofi
Alexander Andersson, doktorand i praktisk filosofi, är en av medlemmarna i forskargruppen Finansiell etik.
Foto: Monica Havström
Länkstig

Forskare föreläser om etik på Finansdepartementet

Vilket ansvar har finansmarknadens parter för hållbar utveckling och för samhällsekonomisk stabilitet? Det och mycket annat ska forskargruppen i finansiell etik vid Göteborgs universitet få anställda på regeringskansliet att reflektera över. Gruppen är inbjuden till Finansdepartementet för att hålla ett seminarium om sin forskning.

– Det är bankavdelningen på Finansdepartementet som bjudit in oss. Tjänstemännen där är intresserade av att diskutera olika frågor som rör värdegrund, etik och våra forskningsområden, säger Alexander Andersson, doktorand i praktisk filosofi.

I normala fall hade gruppen åkt till Stockholm men nu håller de sin presentation som ett webbinarium.

– Vi ska berätta om vad vi sysslar med och ge en bakgrund till varför filosofi och moralfilosofi är så viktigt i relation till marknaden och ekonomin. En grundfråga är vilket samhällsansvar som vilar på finansmarknadens olika parter – som konsumenter, privata finansbolag och offentliga institutioner.

Forskarnas arbeten handlar bland annat om hållbara investeringar och ansvarsfördelning, om hur olika aktörers handlande kan bidra till finansiella kriser.  Men också hur man som konsument eller större institution kan bidra för att motverka de negativa effekterna. Professor Joakim Sandberg och doktorand Richard Endörfer håller föreläsningarna denna gång.

– Jag kommer att moderera frågestunden efter presentationerna. Förhoppningsvis blir de väldigt intresserade av det vi håller på med, säger Alexander Andersson.

Hela forskargruppen är med och lyssnar och är redo att besvara frågor om sina forskningsområden.

Forskar om topplöner

Alexander Anderssons forskningsprojekt handlar om teorier om rättvis lönesättning, om topplöner och bonusutbetalningar kan vara förtjänade i någon mening.

– Vad är en moralisk grund för en rättvis lön? Är man förtjänt av en lön eller är en framförhandlad lön det mest rättvisa? Vad blir effekterna när anställda sporras med en morot för att prestera? Vad leder det till på sikt när vissa företag tar genvägar för att förbättra sina resultat? Det är några exempel på frågeställningar jag studerar.

Webbinariet som hålls i veckan blir det första inspirationsföredraget för en myndighet som han och kollegorna gör tillsammans som grupp.

– Det är väldigt kul för det visar att vår forskning är viktig och väcker intresse hos beslutsfattare på hög institutionell nivå. Förhoppningsvis är det ett tecken på att vi gör ett bra jobb, säger Alexander Andersson.

Text: Monica Havström

Bild
Forskargruppen i finansiell etik
I forskargruppen samarbetar filosofer och ekonomer kring etiska och politiska frågor kring dagens finansiella system. Här förbereder Alexander Andersson, Joakim Sandberg, Jasmine Elliot, Louis Larue, Richard Endörfer och Nina van Heeswijk presentationen.
Foto: Monica Havström