Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskardagen gav breddad syn på det kulturvetenskapliga fältet

Publicerad

Onsdagen den 8:e februari anordnade institutionen för kulturvetenskaper en forskardag, där 40 forskare från institutionens alla ämnen presenterade sina forskningsprojekt. Den hade samma format som en vanlig forskarkonferens, men var öppen för såväl universitetspersonal och studenter som intresserad allmänhet.

Föredragen handlade om allt från tv-spelshistoria till hur genus formas inom krisberedskapssystemet, eller vilka utmaningar det finns i att försöka beskriva dansbandsmusik inför en engelskspråkig publik.
Initiativtagare till forskardagen är institutionens viceprefekt för forskning, Karin Wagner.

Karin WagnerVarför ville du anordna en forskardag?
– Jag tyckte att vi behövde fokusera på forskning under en hel dag. Vi är en institution med många ämnen och inriktningar och det finns mycket vi inte vet om varandras forskning, säger hon.
– Dessutom ville vi visa studenterna vad vi forskar om, det är inte alltid det kommer fram i den vanliga undervisningen.

Och studenterna verkade vara nyfikna. Miriam Hagström studerar andra året på kandidatprogrammet Kultur, med inriktning mot konst- och bildvetenskap, och är en av dem som besökte dagen.

– I undervisningen förhåller ju lärarna sig till en kursplan, men här får man höra om alla olika forskningsprojekt som man inte visste om att de också sysslade med. Till exempel lyssnade jag på ett föredrag om rösträttsestetiker, och det var väldigt spännande att höra hur man kan analysera rösträttsrörelsen ur ett konst- och bildvetenskapligt perspektiv, säger hon.

Breddad bild av forskningen

Från studenthåll tyckte många också att det var bra att få en bredare överblick över vad institutionen som helhet gör. En av dem är Max Thornberg som studerar på masterprogrammet Gendering Practices.
– Jag har ju mest koll på vad som händer inom genusvetenskap men inte så mycket inom de andra ämnena. Jag lyssnade på ett föredrag om gentrifiering och entreprenörsurbanism kopplat till Göteborg, det var väldigt intressant att få ett teoretiskt perspektiv på något som jag själv ofta har tänkt på utan att riktigt kunna sätta rätt ord på det, berättar han.

Av de många frågor som ställdes efter presentationerna märktes att de väckte tankar hos åhörarna. Inte minst kunde forskarna komma med kommentarer på varandras projekt och i flera fall upptäcka överlappningar mellan sina olika intresseområden. Karin Wagner är nöjd med utfallet.

– Det blev som jag hade hoppats, att folk gick mellan olika presentationer och var nyfikna på andras forskning. Det kändes viktigt att alla institutionens forskare och doktorander skulle vara med och presentera, för att skapa en känsla av att vi gjorde något tillsammans. Den enda nackdelen var väl att vi hade fyra parallella sessioner så att det inte gick att vara med på allt, men så är det ju också på andra konferenser.

Bra övning för doktorander

Ytterligare ett syfte med forskardagen var att ge institutionens doktorander tillfälle att öva inför internationella konferenser, enligt Karin Wagner.

– Allmänheten var ju också inbjuden, så det var en ganska blandad publik vi talade inför. Det ger en bra övning i att kortfattat och koncist presentera sin forskning, säger hon.

Besökaren Kristoffer Arvidsson har själv erfarenhet av att vara doktorand, men arbetar nu som forskningsledare på Göteborgs konstmuseum.

– Det här är ett väldigt bra sätt för doktorander att nå ut med sin pågående forskning så att andra kan få nys om vad som är på gång, säger Kristoffer som framhåller att han tycker det är viktigt att hålla sig uppdaterad på den akademiska forskningen. Det som lockade hit honom var förutom konst- och bildvetenskapliga föredrag frågor som rör staden och Göteborgs stadsplanering.

– Vi håller på med en utställning på Göteborgs konstmuseum nu som heter Stadslandskap, om hur staden gestaltas i konsten. Det fanns flera föredrag här som jag kunde koppla till det, till exempel om hur kommunen väljer att skildra och marknadsföra Göteborg i sina informationsfilmer, säger han.

Om forskningsdagen blir ett regelbundet återkommande evenemang återstår att se, men Karin Wagner är hoppfull.

– Det lär bli av igen, jag vet bara inte när, avslutar hon.