Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Föreläsning: Utvecklingen av bondestenåldern i Centraleuropa

Publicerad

Arkeologen professor Eszter Bánffy har utsetts att hålla årets Felix Neubergh Lecture. Föreläsningen hålls den 30 oktober klockan 16.00 i Göteborgs universitets aula i Vasaparken. Studenter, medarbetare och intresserad allmänhet är välkomna. Föreläsningen hålls på engelska.

Den ungerska arkeologen Eszter BánffyEszter Bánffy är en ungersk arkeolog som specialserat sig på yngre stenåldern, neolitikum, i Centraleuropa. Hon berättar om nya metoder som ger ny kunskap om utvecklingen av bondestenåldern i Centraleuropa.

Det var under yngre stenåldern, 5 till 6 tusen år före Kristus, som människor började gå från nomader till att skapa bosättningar i Europa. 

Baserat på ny forskning i sydvästra Karpaternas område ger hon en översikt över kontakter, kulturella konsekvenser och migration i södra ungerska Donauflodens slätt och dess närliggande kullar i Transdanubien.

För att spåra tillbaka några av de kulturella, sociala och ibland chockerande demografiska förändringarna, motståndskraften och hanteringsmetoderna under över 1 500 år kompletteras nyfunna arkeologiska lämningar med moderna analyser.

Föreläsningen pågår i en timma och hålls på engelska.

Föreläsningens titel: The rise of the Central European Neolithic
– as seen from the East and West European research

Välkomna!

Felix Neubergh Lecture
Sedan 1977 ges varje år the Félix Neubergh Lecture i Göteborg. Föreläsningen behandlar varannan gång bank- och finansväsendet och varannan gång arkeologi. Till föreläsare utses internationellt kända och framstående personer. The Félix Neubergh Lecture har tillkommit genom donationer av framlidne bankiren Félix Neubergh och hans maka Bertha

Föreläsningen ska pågå cirka en timma och vänder sig främst till lärare och studenter vid universitetet men också till en bredare publik. Föreläsaren tilldelas en silverplakett samt en summa pengar.


Från Wikipedia:

Neolitikum, bondestenåldern eller yngre stenåldern är en period i människans forntid. Under den yngre stenåldern infördes jordbruk och boskapsskötsel. Människan blev också i ökad grad bofast. Befolkningen ökade och nya redskap utvecklades. Stonehenge är ett exempel på monumentala byggnadsverk som uppfördes under denna tid. Före bondestenåldern levde människorna nomadiskt som samlare och jägare. Övergången till bondestenålder är en av de allra mest omvälvande förändringarna i människans historia. Den centrala förändringen är att man börjar odla grödor. Med odlandet följde naturligt en mer bofast livsstil, senare följde också ett domesticerande och uppfödande av boskap. Detta skedde på flera platser i världen, oberoende av varandra, med början för ungefär 10 000 år sedan. Från dessa platser har de nya metoderna spritt sig till resten av mänskligheten.

Porträttbild från Hungarian Academy of Sciences