Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fördjupad samverkan mellan Riksarkivet och Göteborgs universitet

Publicerad

Samarbetet mellan Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg, och institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet utökas under november och december 2016.

Då anställs forskarna Astrid von Rosen och Mats Jönsson för att, tillsammans med personal vid Landsarkivet, inventera och välja ut material till det digitala forsknings-, undervisnings- och samverkansprojektet "Göteborgskulturer på stan 1621– 2021 (GPS 400)", som löper under flera år.

Mats Jönsson och Astrid von Rosen har båda gedigna erfarenhet av grundforskning i arkiv inom kulturvetenskapliga fält och är närvarande i internationella arkivteoretiska sammanhang.

Ambitionen är att samarbetet utmynnar i nya forskningsrön som gör kulturvetenskapen, kulturvetaren och arkiven mer närvarande och delaktiga i samhället – ”på stan”, och att öppna upp för nya kulturvetenskapliga undervisningsformer i relation till Landsarkivets arkiv och samlingar.

Samarbetet är även tänkt att resultera i en ansökan för ett kommande gemensamt projekt kring digitalisering, digitalt tillgängliggörande och delaktighet, där resultat kan presenteras och används på den digitala, fritt tillgängliga och interaktiva projektplattformen för GPS 400.

För mer information, kontakta: karl-magnus.johansson@riksarkivet