Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Filosofin testområde för utvärdering av forsknings kvalitetsaspekter

Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap har prövat en modell för utvärdering av grundläggande kvalitetsaspekter av forskningen som på ett arbetsbesparande sätt går direkt på forskningens innehåll så som den presenterats i vetenskapliga publikationer.

Som testområde föll valet på filosofin.
Baserat på tre publikationer som varje projektledare själv valt ut, har utvärderarna haft till uppgift att bedöma forskningen utifrån de frågor som ställts, de svar som framkommit och de nya frågor som forskningen genererat.
I nr. 2:2009 av Forska (s. 12) finns en artikel som sammanfattar slutsatserna, vilka främst understryker vikten av internationell publicering med fackgranskning.
Själva rapporten finns som pdf på VRs webb och kan laddas ned här: Evaluation of Swedish Research in Philosophy