Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Drygt 25 miljoner från RJ till Göteborgs universitet

Publicerad

Göteborgs universitets flagga.Den 28 maj beviljade Riksbankens Jubileumsfond (RJ) forskningsmedel inom humaniora och samhällsvetenskap för satsningarna Mixade metoder och RJ Sabbatical. Totalt beviljades 25,6 miljoner kronor till forskare vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och statsvetenskapliga institutionen.

Med Mixade metoder vill RJ stödja forskare som utvecklar eller tillämpar nyskapande metoder. Satsningen syftar till att förbättra forskarnas möjligheter att bedöma och utnyttja de nya typer av data och metoder som digitaliseringen medför. Med RJ Sabbatical vill fonden göra det möjligt för lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap att avsluta långt kommen forskning och för att skriva synteser.

Totalt delade Riksbankens Jubileumsfond ut 79 miljoner kronor under tisdagen, varav en tredjedel hamnade i Göteborg.

– Fantastiskt roligt besked! Det är extra glädjande att vi varit så framgångsrika inom den nya satsningen Mixade metoder: innovativ metodutveckling inom humaniora och samhällsvetenskap. Det här är ett kvitto på att vår forskning inom humaniora och samhällsvetenskap inte bara är av hög kvalitet utan också nyskapande och relevant, säger Sigríður Beck, enhetschef på Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet.

Mixade metoder

Inom satsningen mixade metoder beviljade RJ åtta av 69 ansökningar, och de åtta projekten fick dela på drygt 58 miljoner kronor. Två ansökningar från Göteborgs universitet beviljades.

Kritikens nya ordning: mixade metoder i studiet av svensk litteraturkritik under ett och ett halvt sekel
Sökande: Jonas Ingvarsson, docent i litteraturvetenskap. Projektet är förlagt vid Centrum för digital humaniora.
Beviljat belopp: 6 784 000 kronor
Ämne: Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Läs om projektet på RJ:s webb: Kritikens nya ordning: mixade metoder i studiet av svensk litteraturkritik under ett och ett halvt sekel.

Nya metoder för att analysera vilka löften partier ger till väljare i valkampanjer
Sökande: Elin Naurin, docent i statsvetenskap
Beviljat belopp: 12 008 000 kronor
Ämne: Statsvetenskap
Läs mer om projektet på Riksbankens Jubileumsfonds webb: Nya metoder för att analysera vilka löften partier ger till väljare i valkampanjer

RJ Sabbatical

Jubileumsfonden beviljade medel till 18 av de 52 som sökte RJ Sabbatical. Fem ansökningar från Göteborgs universitet beviljades.

Att förstå Europa: enhet, gränser, kriser
Sökande: Mats Andrén, professor i idé- och lärdomshistoria
Beviljat belopp: 1 629 000 kronor
Ämne: Idé- och lärdomshistoria
Läs om projektet på RJ:s webb: Att förstå Europa: enhet, gränser, kriser

Att göra klass: Intersektionella nedslag i svensk samtidsprosa (2000–2020)
Sökande: Åsa Arping, professor i litteraturvetenskap
Beviljat belopp: 1 210 000 kronor
Ämne: Litteraturvetenskap
Läs mer om projektet på Riksbankens Jubileumsfonds webb: Att göra klass: Intersektionella nedslag i svensk samtidsprosa (2000–2020)

Demokrati, korruption och ojämlikhet – syntetisering och färdkarta för forskning kring institutioners kvalitet
Sökande: Monika Bauhr, docent i statsvetenskap
Beviljat belopp: 1 500 000 kronor
Ämne: Statsvetenskap
Läs om projektet på RJ:s webb: Demokrati, korruption och ojämlikhet – syntetisering och färdkarta för forskning kring institutioners kvalitet

”Vårvindar friska” som produktiv utmaning till litteraturhistorien
Sökande: Gunilla Hermansson, professor i litteraturvetenskap
Beviljat belopp: 1 165 000 kronor
Ämne: Litteraturvetenskap
Läs om projektet på RJ:s webb: ”Vårvindar friska” som produktiv utmaning till litteraturhistorien

Den välfungerande staten. Om politikens möjlighet att öka kvinnors självbestämmande
Sökande: Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap
Beviljat belopp: 1 300 000 kronor
Ämne: Statsvetenskap
Läs om projektet på RJ:s webb: Den välfungerande staten. Om politikens möjlighet att öka kvinnors självbestämmande

För mer information, se RJ:s pressmeddelande: Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap får 79 miljoner kronor