Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Docentföreläsning: Vem kan man lita på?

Ja, i dessa tider av uttalade postsanningar – vem i hela världen kan man lita på? Vad sker i gränslandet mellan ideologi och vetenskap? Torsdagen den 31 oktober håller Johan Söderberg docentföreläsning om sina vetenskapsstudier.

Välkommen!

Johan SöderbergJohan Söderberg, forskare i vetenskapsteori, undersöker den retoriska figuren Outsidern genom fallstudier av två subkulturer där teknisk innovation och vetenskaplig kunskap produceras vid sidan av statliga och juridiska ramverk – hårdvaruhackers och narkotikamissbrukare.
Han för diskussionen utifrån sin position inom Science and Technology Studies (STS) och vetenskapsteori. Vilken teoriutveckling behövs efter de senaste årens debatter i massmedier kring vilseledande sanningspåståenden och alternativa fakta?

Lära av outsiders på internet

– Min hypotes är att den påstådda Outsidern är hegemonisk i den nuvarande innovationsregimen, paradoxalt hyllad av samma statliga myndigheter och styrande organ som denna person ställs emot. Jag intresserar mig för hur biomedicinska risktaganden och självexperimenterande med droger i subkulturer som befinner sig i en juridisk gråzon samtidigt fungerar som inkubatorer för innovation och kompetensutveckling åt industrin, säger Johan Söderberg.
Han menar att hans forskning skulle kunna användas som pilotstudier i dessa tider när allmänhetens förtroende för expertis, hälsovårdsbestämmelser och officiell statistik minskar.
– Genom att studera dessa subkulturer kan vi få ett hum om hur biokemiskt risktagande hanteras och görs kulturellt acceptabelt i tomrummet efter tillförlitliga och betrodda, statliga regleringar.

Nytt projekt om missbruksbehandling

Johan Söderberg undervisar i vetenskapsteori och arbetar just nu med ett forskningsprojekt om riskhantering i medborgarforskning. Han har ett fyraårigt anslag från Vetenskapsrådet och studerar bland annat samhälleliga effekter av en icke-auktoriserad missbruksbehandling med det psykedeliska preparatet Ibogain.

Alternativ missbruksbehandling exemplifierar en trend där vetenskaplig data och medicinska experiment produceras utanför de etablerade institutionerna och regelverken.

– Vad som gör detta fall särskilt intressant är att behandlingen med Ibogain är förknippad med stora hälsorisker. Även dessa måste hanteras innanför subkulturen, som nu också blir till en producent av avvikelserapporter, patientdata, effektstudier etc, säger Johan Söderberg.

Tradition med docentföreläsningar

Institutionens docentföreläsningar är ett tillfälle för kollegor, studenter, familj och allmänhet att få en inblick i de nyligen antagna docenternas forskning.

– Samtidigt ger det oss ett tillfälle att fira docentutnämningen, säger Ragnar Francén, viceprefekt för forskning.

Docentföreläsningen Who do you trust? Theorizing Science in the Borderlands of Ideology and Post-Truth äger rum torsdagen den 31 oktober klockan 15.00 –16.00 på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Olof Wijksgatan 6, sal T302. Den ges på engelska och är öppen för alla intresserade. Efteråt bjuder institutionen på mingel med lättare förtäring. Ingen förbokning, men antalet platser är 60.