Bild
Magnus Hansson
Länkstig

"Den fulla potentialen för blockkedjeteknologi är till stor del outforskad"

Publicerad

På torsdag den 15 juni försvarar Magnus Hansson sin avhandling i nationalekonomi, "Decentralized Finance and Central Bank Communication".

Den första delen av avhandlingen handlar om arbitrage på kryptomarknaden, något som det inte forskats mycket om kring innan. Varför valde du den forskningsfrågan?

– Jag har haft ett intresse för blockkedjeteknologi under lång tid. När finansiell handel började på allmänna blockkedjor som Ethereum, identifierade jag en unik möjlighet för forskning inom finansiell ekonomi. Med tanke på den vitala roll som arbitrage spelar i korrigering av priser, var det en logisk startpunkt för att förstå dessa kryptovalutamarknader. Artikeln undersöker komplexiteten i hur arbitrage utförs på decentraliserade börser och avslöjar att majoriteten av vinsterna fångas av en relativt liten, men sofistikerad, grupp av arbitragörer.

Artikeln avslöjar att majoriteten av vinsterna fångas av en relativt liten, men sofistikerad, grupp av arbitrageurer

Den andra delen, Price Discovery in Constant Product Markets, berör också kryptovalutamarknaden. Vad är det kring krypto som intresserar dig?

– Den fulla potentialen för blockkedjeteknologi och dess framtida tillämpningar är fortfarande till stor del outforskade. Men decentraliserad finans, där finansiella transaktioner behandlas på blockkedjan, framstår som ett lovande prospekt. Min nyfikenhet ligger i att förstå denna teknologi och dess potential att förbättra vårt finansiella system. Artikeln belyser processen av price discovery på marknader som använder algoritmer för prisändringar (automatisk market making), i kontrast till den traditionella agentbaserade market maker-modellen. Jag härleder en ekvation i artikeln som direkt kopplar orderflöde (handel) till exakta prisförändringar. Den empiriska delen av artikeln undersöker hur vanlig handel, algoritmisk handel och arbitragehandel bidrar till prisbildningen på dessa marknader.

 Den fulla potentialen för blockkedjeteknologi och dess framtida tillämpningar är fortfarande till stor del outforskade.

I del tre undersöker du retoriken hos olika centralbanker. Var det något i resultatet som förvånade dig?

– Centralbankernas kommunikation har traditionellt syftat till att kommunicera privat information till allmänheten och att koordinera förväntningar på finansmarknaden. Vad som överraskade mig mest var dock det breda spektrum av ämnen som centralbanker diskuterar. Användningen av natural language processing, för att kvantifiera denna kommunikation, avslöjar att alla ämnen inte är direkt kopplade till konventionell penningpolitik. Dessutom kan ämnenas trender över tid inte lätt förklaras av den underliggande ekonomiska miljön. Även om artikeln inte avser att tyda dessa trender, är det tänkbart att vissa ämnen kan påverkas av rådande ekonomiska narrativ.

Vad som överraskade mig mest var dock det breda spektrum av ämnen som centralbanker diskuterar.

Hur känns det inför disputationen?

– Det är en blandning av förväntan och nervositet när jag närmar mig försvarandet av min avhandling, men jag är också ivrig att gå vidare till nästa fas i min karriär. Efter försvaret, förutsatt att allt går bra, kommer jag att fira denna milstolpe familj och vänner.