Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Deliang Chen
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Deliang Chen tilldelas Naturvetenskapliga fakultetens Synergipris 2021

Publicerad

Deliang Chen är en aktad vetenskaplig ledare som gjort betydande insatser för att förmedla vetenskap till beslutsfattare. Nu tilldelas han Naturvetenskapliga fakultetens Synergipris 2021 för sina insatser inom samverkan.

Hur känns det att tilldelas Synergipriset 2021?
–  Att få erkännande på hemmaplan känns extra hedrande och trevligt. Samtidigt känner jag en stor tacksamhet och uppskattning för allt stöd och all hjälp som jag fått från universitets ledning och mina kollegor för mina samverkansinsatser genom åren.

Hur ser du på din samverkansgärning?
–  Som klimatforskare och någon som vill att vetenskapen ska spela en viktig roll i samhällets utveckling ser jag ett stort behov av och blir inspirerad av att samverka med olika aktörer i samhället utöver mina forskarkollegor.

Bild
Deliang Chen
Foto: Malin Arnesson

Vilka utmaningar ser du med samverkan?
– Samverkan kan ta lång tid och kräver mycket mer kunskap än vad vi har fått genom traditionell utbildning. Jag försöker hela tiden att bli bättre och mer effektiv. Men jag får ändå mycket fler förfrågningar än jag hinner hantera. Det är en ständig utmaning att säga nej till vissa förfrågningar och att inte svara på alla inkommande e-postmeddelanden för att hitta en bra balans mellan samverkan och andra arbetsuppgifter.  

Har du några tankar på vad du ska göra med prispengarna?
– Självklart ska de användas till att förbättra kvalitet eller att utöka min samverkan.  Jag kan också tänka mig att hjälpa mina doktorander och postdoktorer om de vill jobba med samverkan, fast jag är också medveten om att alla inte kan eller vill göra det. 

Motivering

Deliang Chen är en aktad vetenskaplig ledare och en utmärkt förmedlare mellan vetenskapssamhället och det omgivande samhället, som på ett kraftfullt sätt bidragit till området Earth System Science med fokus på klimat och global hållbar utveckling. 

Hans betydande insatser för att förmedla vetenskap till beslutsfattare kan illustreras av att han både deltagit i och lett flera utvärderingar om klimatförändringar, som ligger till grund för beslutsfattande på internationell, regional och nationell nivå. Han valdes av FN som huvudförfattare och samordnande huvudförfattare till IPCC:s femte och sjätte utvärderingsrapport. Dessutom har han råd givit olika statliga, mellanstatliga och internationella icke-statliga organisationer samt forskningsfinansieringsorgan. Deliang är också en ofta återkommande röst i svenska medier.

Ett exempel på hans engagemang från senare tid är hans deltagande i Nobel Prize Summit med titeln "Our Planet, Our Future" som undersökte frågan: Vad kan uppnås under detta decennium för att världen ska gå i riktning mot en mer hållbar och mer välmående framtid för hela mänskligheten?

2 (2) Toppmötet resulterade i ett kraftfullt uttalande som har spridits i världen och kommer att få stor betydelse.

Om Synergipriset

Synergipriset delas ut för att uppmärksamma goda insatser inom den Naturvetenskapliga fakultetens samverkan med det omgivande samhället. Priset består av ett verksamhetsbidrag på 250 000 kronor, för en uppskattad och framgångsrik samverkansgärning. Fakultetens priser 2021 kommer att delas ut den 2 december.