Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Deliang Chen och Gunnar C Hansson
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Deliang Chen och Gunnar C Hansson får medalj av kungen

Publicerad

Deliang Chen och Gunnar C Hansson får H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band för förtjänstfulla insatser inom klimatforskning respektive medicinsk forskning.

Deliang Chen är professor i fysikalisk meterologi vid Göteborgs universitet och innehar August Röhss professur i naturgeografi.

– Det är en stor ära och jag är mycket glad över den här medaljen. Jag vill också passa på att säga att jag är tacksam för stödet från Göteborg universitetsledning för mina internationella engagemang, säger Deliang Chen, som får medaljen för framstående insatser för svensk och internationell klimatforskning.  

Internationellt känd för sin klimatforskning

Deliang Chen är internationellt känd för sin omfattande klimatforskning och för sitt engagemang att föra ut klimatforskningen i samhället. Han är till exempel samordnande huvudförfattare i den kommande IPCC rapporten.

Deliang Chens mest betydelsefulla forskningsfält handlar om utveckling av ett nytt tillvägagångssätt för att beskriva atmosfären cirkulationer. Forskningen ger en förbättrad förståelse för klimatförändringar och dess effekt på luftföroreningar, sjöekosystem, havsnivå och havsis i Sverige.

Deliang Chen är också en ledande forskare för det internationella forskningsprogrammet för den så kallade tredje polen (TPE), klimatforskning med fokus på den tibetanska högplatån med omgivningar. Den högkvalitativa forskningen i Tibet har påverkat många områden och även lett till ett nära internationellt samarbete med andra forskare.  Forskningen har också gett långsiktiga effekter på hållbar utveckling i regionen och även haft en stark inverkan på områden utanför den tibetanska högplatån.

Klimatförändringar är en av mänsklighetens största utmaningar och klimatforskning är väsentligt för att vårt samhälle ska kunna förstå, anpassa sig till och mildra effekterna av klimatförändringarna. Jag är lycklig lottad som kan lämna mina bidrag till det här arbetet som har en så stor global betydelse, säger Deliang Chen.

Världsledande inom forskningen om mucin- och mukusbiologi

Gunnar C Hansson är senior professor i medicinsk kemi och cellbiologi vid Göteborgs universitet, och världsledande inom forskningen om mucin- och mukusbiologi.

– Det är inte så många medicinska forskare som får denna medalj, och det känns naturligtvis både kul och hedrande att jag får den, säger Gunnar C Hansson, som överraskades när beskedet kom per post i brevlådan för en tid sedan.

Gunnar C Hansson får medaljen för de betydelsefulla bidrag han gjort inom forskningen om den ovanliga sjukdomen cystisk fibros. Sjukdomen innebär att det slem som finns på kroppens slemhinnor är tjockare och mer fastsittande än det ska vara, vilket bland annat påverkar lungorna och mag-tarmkanalen. Cystisk fibros orsakas av förändringar i den gen som kodar för det stora proteinet CFTR, som ansvarar för transport av salter över cellmembranet. Vid cystisk fibros fungerar inte denna CFTR-kanal.

– Vårt viktigaste fynd när det gäller cystisk fibros är den bakomliggande molekylära orsaken till det sega och fastsittande slemmet vid denna sjukdom. Bikarbonat transporterat av CFTR är nödvändig för normal mukusbildning och vid en ickefungerande jontransportör så vecklar inte slemmet ut sig normalt och förblir fastsittande. CFTR visar sig vara en huvudkontrollör av slemegenskaper i luftvägar och i magtarmkanalen, säger Gunnar C Hansson.

Den tunna skyddande slembarriären som hindrar bakterier från att komma i direkt kontakt med slemhinnan längs luftvägar och magtarmkanal i kroppen kallas mukus. I över trettio år har Gunnar C Hansson studerat de biologiska mekanismer som skapar och underhåller en frisk slembarriär, och vad det är som gör att barriären ibland inte fungerar som den ska. Idag blomstrar forskningsområdet vid Sahlgrenska akademin, som är världsledande inom området. Totalt sex forskningsledare driver nu egna oberoende forskningsgrupper, som samarbetar med varandra i nya lokaler med gemensam utrustning.

– Vi har spännande och lovande fynd på gång om våra luftvägar, varför slem fastnar och hur det sitter fast. Den strukturella informationen om hur dessa molekyler ser ut tror vi kan vara relevanta för både astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, säger Gunnar C Hansson.

Bild
H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i högblått band
Bilden visar H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i högblått band. Det band som Gunnar C Hansson och Deliang Chen tilldelas är mer himmelsblått i färgen, och graderas något högre.

En utvald skara

Totalt har H.M. Konungen i dagarna beslutat om medaljförläningar till 63 mottagare av medaljer av olika slag. Deliang Chen och Gunnar C Hansson får H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band.

Ceremonin var egentligen planerad att hållas i februari, men har skjutits fram på grund av pandemin.

Här kan du läsa listan över alla mottagare av årets Kungliga medaljer

AV: Carina Eliasson och Elin Lindström