Bild
Dawei Fang belönas med Hans Dalborg Award 2020.
"Många policyer som sänker konkurrenstrycket kan faktiskt motivera till större ansträngning", säger Dawei Fang, mottagare av Hans Dalborg Award 2020.
Länkstig

Dawei Fang får Hans Dalborg Award 2020

Publicerad

Dawei Fang, forskare vid Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Handelshögskolan, tilldelas Hans Dalborg Award 2020 för excellent forskning inom finansiell ekonomi.

– Jag är oerhört hedrad och tacksam över utmärkelsen. Det är en stor uppmuntran och ett erkännande av värdet i min forskning. Priset kan också bli till hjälp för att sprida min forskning, inte bara till andra forskare utan också till praktiker, säger Dawei Fang.

Studerar tävlingar inom finans och ekonomi

Dawei Fangs forskning fokuserar på hur konkurrens och tävlingar påverkar sådant som produktivitet, risktagande och personalpolicys inom finans och ekonomi.

– Tävlingarna är tänkta att leda till hårt arbete, identifiera talang och effektivisera kapitalallokering och arbete. I vilken utsträckning de målen kan uppnås genom tävlingar och hur man kan utforma dem för att nå målen är dock långt ifrån tydligt, utan det behövs en god förståelse av hur konkurrenter beter sig och interagerar. Min forskning syftar till att ge en sådan förståelse.

Tävlingar är vanliga i många stora företag där anställda får befordran baserat på betyg. Till exempel kan fondförvaltare konkurrera i en form av ligatabell där de tävlar om sådant som att uppnå höga Morningstar-rankningar. Men, säger Dawei Fang, det är inte självklart att konkurrensen ökar produktiviteten.

– Om man tror på avvägningen mellan kapital och effektivitet, kan man anta att konkurrenter ska anstränga sig hårdare i starkt konkurrensinriktade tävlingar där ett fåtal får mycket stora belöningar. Men i min artikel som publicerades i Journal of Political Economy visar jag att det kan vara kontraproduktivt förhållningssätt, säger Dawei Fang.

Sänkt konkurrens kan ge bättre resultat

Med små chanser att vinna över sina rivaler kan de anställda bli mer avskräckta av de låga oddsen än de uppmuntras av de stora belöningarna. I en miljö där konkurrenterna har likvärdiga förmågor kan det därför vara mer uppmuntrande att erbjuda många små priser än några få stora.

- Resultaten från min forskning tyder på att många policyer som sänker konkurrenstrycket faktiskt kan motivera till större ansträngning. Exempelvis i form av försäljningstävlingar där majoriteten av säljare belönas, policyer där belöningar främjar alla utom de anställda som har sämst resultat eller mjuka betygskurvor vid högskolor och universitet.

Prisutdelningen för Hans Dalborg Award äger rum den 13 maj 2020, där Dawei Fang kommer att hålla en kort föreläsning om sin forskning på årsmötet för Swedish House of Finance.

Mer information

"Turning Up the Heat: The Discouraging Effect of Competition in Contests", Dawei Fang, Thomas Noe, and Philipp Strack, Journal of Political Economy