Länkstig

CFT delar ut två planeringsbidrag kopplat till turism och Coronakrisen

Publicerad

Innan sommaren utlyste CFT medel för att studera turism under Coronakrisen. Två inkomna ansökningar har nu belönats med 100 000 kr var.

John Magnus Roos, forskare på Centrum för konsumtionsforskning (CFK), kommer använda medlen för att göra en datainsamling i projektet “Tourist worries and personality traits among tourists during the COVID-19”. Ett mål i projektet är att utforska oro och personlighetsdrag hos turister under Coronakrisen.

Kontakta John Magnus Ross för mer information om projektet: magnus.roos@cfk.gu.se

Det andra bidraget går till Shahryar Sorooshian, docent vid företagsekonomiska institutionen. Målet med hans studie är att undersöka den svenska turistindustrins beredskap för omställning till digital turism i projektet ”Sweden Readiness for Digital Tourism in Response to the COVID-19 Crisis and Post-COVID-19 Trend”

Kontakta Shahryar Sorooshian för mer information om projektet: shahryar.sorooshian@gu.se