Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Biologiska frågeställningar kräver ny utbildning

Publicerad

En stor studie kommer att resultera i en ny strategi för tvärvetenskaplig utbildning i systembiologi. Studien har letts av forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers och har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Systems Biology and Applications.

Marija Cvijovic vid svarta tavlan.

Foto av Marija Cvijovic. Fotograf Malin Arnesson.

Genom systembiologi försöker forskarna förstå komplexa biologiska system genom att kombinera verktyg från olika discipliner som fysik, kemi, matematik och datavetenskap tillsammans med experimentell biologi.

− Denna studie bygger på erfarenhet från framgångsrika internationella doktorandkurser i systembiologi som vi anordnar vartannat år och även från det nystartade masterprogrammet i genomik och systembiologi vid institutionen för kemi och molekylärbiologi. Kurserna har snabbt blivit populära bland studenter, säger Marija Cvijovic, universitetslektor vid institutionen för matematiska vetenskaper, Göteborgs universitet.

Biologiska frågeställningar komplexa

En internationell grupp forskare har nu försökt urskilja strategier för utbildning av systembiologer och förbättring av kunskapsutbyte inom området systembiologi. Resultatet är studien som nu publiceras i Nature Systems Biology and Applications. Studien har letts av Marija Cvijovic vid Göteborgs universitet tillsammans med forskaren Stefan Hohmann vid Chalmers och inkluderar forskare från omkring 25 universitet i Europa.

Komplexiteten i dagens biologiska frågeställningar kräver ofta en kombination av expertis.

−Därför är tvärvetenskapligt lärande i systembiologi allt viktigare. Vi måste utbilda studenter för att förbättra problemlösningsförmågan genom att kombinera tvärvetenskapliga verktyg och utvärdera frågor från olika forskningsområden, säger Marija Cvijovic.

Ny utbildning har utarbetats

Expertgruppen har nu tillsammans med forskarna fastställt det grundläggande innehållet för en mastersnivåexamen i systembiologi.

− Vi har även utarbetat metoder för att förbättra rekryteringen av studenter och för deras utveckling mot att i framtiden kunna bli effektivare forskare, säger Marija Cvijovic.

Gruppen diskuterade också anställningsbarhet för studenter på systembiologiska kurser och möjligheter att föreslå karriärvägar för studenterna inom både akademi och industri.

− Denna helhetssyn på utvecklingen av utbildningen i systembiologi kommer att främja framsteg inom detta allt viktigare forskningsområde, säger Marija Cvijovic.

Länk till artikeln>>

Kontakt:
Marija Cvijovic, universitetslektor, institutionen för matematiska vetenskaper, Göteborgs universitet.
marija.cvijovic@gu.se, 031-772 5321, 0762-34 58 35

Foto av Marija Cvijovic. Fotograf Malin Arnesson.