Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

AUV-tester i Kosterfjorden

Publicerad

I fem dagar har ett forskarteam gästat Lovéncentret Tjärnö för att testa en Autonomous Underwater Vehicle (AUV) i Kosterfjorden inför en Arktisexpedition i sommar.

Gruppen som gjort testerna består av Thorben Wulff, Sandra Tippenhauer och Sascha Lehmenhecker från AWI – Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research – i Bremerhaven.

Robotteknikforskaren Thorben Wulff och Sandra Tippenhauer, fysisk oceanograf, försäkrar sig om att instrumenten i AUV:n fungerar
Robotteknikforskaren Thorben Wulff och Sandra Tippenhauer, fysisk oceanograf, försäkrar sig om att instrumenten i AUV:n fungerar. Foto: Siri Björnsdotter.

Thorben Wulff gör de sista förberedelserna före dyk
Thorben Wulff gör de sista förberedelserna före dyk. Foto: Siri Björnsdotter.

Den 4.5 meter långa, 500 kg tunga, torpedformade autonoma undervattensfarkosten ”PAUL” är utrustad med en vattenhämtare liksom olika instrument: turbulensmätare, vattenströmmätare (så kallad ADCP, Acoustic Doppler Current Profiler), fluorometrar för att mäta klorofyll och CDOM (Colored dissolved organic matter). Dessutom finns instrument som mäter nitrat, syrgas, ljus (PAR), salthalt, temperatur och djup. AUV:n sjösattes från forskningsfartyget Nereus i djupa Kosterfjorden och färdades enligt förprogrammerade dyk innan den togs ombord igen, och mätresultaten tankades ur.

AUV:n ”PAUL” sjösätts från forskningsfartyget Nereus
AUV:n ”PAUL” sjösätts från forskningsfartyget Nereus. Foto: Siri Björnsdotter. 

Sandra Tippenhauer, Thorben Wulff och tekniker Sascha Lehmenhecker lyfter upp AUV:n ombord, och mätresultat tankas därefter ur
Sandra Tippenhauer, Thorben Wulff och tekniker Sascha Lehmenhecker lyfter upp AUV:n ombord, och mätresultat tankas därefter ur. Foto: Siri Björnsdotter.

Testerna gjordes inför en större expedition i augusti, till Framsundet väster om Svalbard och till en plats utanför 79-gradersglaciären öster om Grönland.

– Our three-day tests worked out very well, after some minor problems but that’s normal. The infrastructure here at the Lovén Centre Tjärnö is very nice, with friendly and helpful staff on Nereus and on land, säger Thorben Wulff.

Ett närmare testområde för forskarna från Bremerhaven är Helgoland, men där är det som djupast endast 55 meter och det är ofta höga vågor i Nordsjön. Djupvattensläget i Kosterfjorden i lä om Kosteröarna är därför lämpligt. Tidigare har forskargruppen också testat AUV:n utanför Lovéncentret Kristineberg, i Gullmarsfjorden.

– The Gullmar fjord and the Koster fjord are perfect deep sea test sites, säger Thorben Wulff.

Den AUV som Lovéncentret kommer att köpa är av liknande storlek. Den kommer att användas från nya Skagerak.